—d1875

235775561341000
طرح مسئله1
نشاط یا شادی یک وضعیت عاطفی است که احساسات مختلف(از رضایت تا اوج شادی) را در بر می گیرد و عامل انرژی و زنده دلی انسان می باشد. مارتین سلیگمن از بنیانگذاران روان شناسی مثبت، نشاط را عبارت از عواطف و فعالیت های مثبت تعبیر می کند. و نشاط اجتماعیدر زندگی احساس خوشبختی، اعتماد متقابل، احساس تعهد و نشانه ای از نگرش های مثبت نسبت به جهان و محیطی که فرد در آن زندگی می کند را در بر می گیرد( ازکمپ، 1373: 66). بنابراین تعریف نشاط اجتماعی یعنی شادمانی های فطری و طبیعی که در یک جامعه تعین پیدا می کند و این پدیده اجتماعی از بیرون و درون، زندگی انسان ها را تحت تاثیر فراوان قرار می دهد.
نشاط اجتماعی یا شادمانی به عنوان یک پیامد مهم در احساس رضایت شغلی و خوشبختی انسان مطرح است که نه تنها زندگی شخصی بلکه جنبه های اجتماعی حیات ما یعنی کنش ها و ارتباطاتی را که با دیگران برقرار می کنیم تحت تاثیر خود قرار می دهد(ون پراگ و همکاران، 2004).
بنابر نظر حسن موسوی چلک، مدیر کل دفتر امور آسیب های اجتماعی معاونت رفاه اجتماعی، نشاط اجتماعی دارای آثاری چند بر زندگی شهروندان و جامعه بوده که از جمله آن ها عبارتند از: تعلق اجتماعی، همبستگی اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی، وفاق اجتماعی، ارتقاء شاخص های سلامت روانی و اجتماعی، افزایش رضایت از زندگی یا رضایت شغلی، پویایی اجتماعی، کاهش هزینه های مردم، افزایش امید در جامعه، زندگی متعادل و با ثبات، ارتقاء کیفیت زندگی، افزایش خلاقیت و نوآوری، کاهش آسیب های اجتماعی خصوصا در جوانان (موسوی چلک،1392).
در جامعه خوشحال و خرسند، تولید بهتر، اشتغال بیشتر و اقتصاد سالم تر خواهد بود. بدون شک در چنین محیطی امنیت اجتماعی و فردی راحت تر به دست می آید. در محیط شاد، ذهن انسان پویا، زبانش گویا و استعدادش شکوفا می شود. شاد بودن جامعه یکی از عوامل بسیار موثر در توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. تعريف شادي در علوم كلاسيك عبارتست از هيجاني که در اثر محرک هاي دروني و بيروني ارگانيزم را در جهت انبساط عضلاني و روانی سوق مي دهد.
ماهیت شادي در انسان غریزی است اما نوع و چگونگی آن به يادگيري و متغيرهاي محيطي و فرهنگي بستگي دارد. همچنین مي توان بين شادي و نشاط تفاوتي قائل شد. شادي يک هيجان انبساط با تظاهرات بیرونی و زودگذر است، اما نشاط يک احساس انبساط و شادماني دروني است که پايدار و بادوام است. شادي هميشه با هيجان هاي لبخند و خنده و حرکت همراه است اما در نشاط احساس بهجت و سرور لزوما با خنده همراه نيست ولي احساسي است که موجب لذت فرد مي شود. جامعه ناشاد مردم را به بی تفاوتی نسبت به پدیده های سیاسی و کاهش مشارکت سیاسی آنان می کشاند و این امر موجب سرمایه گذاری برای توطئه چینی دشمنان می شود.
جامعه شناسی، شادی را علاوه بر حالتی درونی به مثابه پدیده ای اجتماعی در نظر می گیرد و بر تاثیر مولفه های اجتماعی و فرهنگی بر آن صحه می گذارد. پایه اصلی شادی و غم در درون انسان است اما چون انسان موجودی اجتماعی است شادی و غم او تا حد زیادی تحت تاثیر روابط با دیگران، میزان کسب موفقیت ها، تامین نیازها و انتظاراتش از محیط اجتماعی و حتی خدا است. اندوه مادی متاعی شیطانی و شادی هدیه ای رحمانی است(تایلور، 2003: 69).
اغلب مردم درباره رضایت از زندگی خود، با خوشبینی حرف می زنند، به طوری که هفتاد درصدشان معتقدند که رضایت آن ها، از ناراضی بودنشان بیشتر است. کمتر از هفت درصد نیز بیش از آن که راضی باشند، ناراضی اند. هفتاد و پنج درصد مردم می گویند که در طی چند هفته پیش، به دلایل متعددی شاد شده اند و سی درصد هم از احساس تنهایی، ملامت و افسردگی، حرف می زنند. در اروپا، رضایت از زندگی و شادی، از یک کشور به کشور دیگر تفاوت می کند. در هلند، چهل درصد مردم، خود را بسیار شاد می دانستند و حال آن که کمتر از ده درصد مردم پرتقال چنین نظری دارند. و این در حالی است که مردم اروپا در مقایسه با مردم امریکا در مجموع، خود را ناشادتر ارزیابی می کنند؛ اما نسبت به زندگی، نظر مثبت دارند(بیات ریزی، 1383: 102).
به همین ترتیب شادی می تواند یک هیجان کاذب و زودگذر باشد در حالی که ماهیت نشاط، اصیل، مثبت و بادوام است. نشاط فردی به گونه ای عمل می کند که مصداق بیرونی داشته باشد. بدون وجود متغیرهای نشاط انگیز در محیط و موقعیت بیرونی به راحتی نمی توان به نشاط طبیعی دست یافت. به نظر مي رسد كه زندگي نوين فعلي همراه با گسترش زندگي اجتماعي در قالب هاي تعريف شده زندگي شهري و دور شدن انسان از طبيعت، بهترين بهانه هاي صاحبنظران علوم مختلف براي باز تعريف شادماني در قالب هاي اجتماعي باشد. کشف فرآيندي كه رفاه و شادماني فردي و خودخواهانه را به نشاط جمعي و بشردوستانه نزديك مي نمايد دغدغه آنان است. نشاط اجتماعی لازمه سلامت اجتماعی است و سلامت اجتماعی که شاخه ها و ابعاد گوناگونی دارد خود در بستر امنیت اجتماعی قرار دارد. ابعاد سلامت اجتماعی شامل همبستگی و انسجام و پذیرش و شکوفایی و نشاط اجتماعی است.
مهمترین هدف زندگی هر انسانی رسیدن به شادی است. پذیرش فرهنگ شادی ضروری ترین عامل تغییر نگرش به جوانان است(طریقه دار، 1379: 11) زیرا شادی به عنوان نتیجه و پیامد شرایط مطلوب اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، فعالیت های مفید انسانی را برمی انگیزد. شادی و نشاط احساس نزدیکی به دیگران، احساس دوست داشتن، احساس اعتماد و کیفیت تعامل با دیگران را موجب می شود( آگاردیل، 1383: 328).
پیامدهای این هیجان مثبت چنان در جامعه بارز و آشکار است که مزلو، یکی از نظریه پردازان مشهور در حوزه روابط انسانی، مولفه و شاخصه اصلی انسان هایی که در راستای خودشکوفایی، کمال و توانمندی های خویش تلاش می کنند را، احساس شادی آنان می داند. به طوری که کمبود و فقدان آن، افسردگی، بدبینی و ارزیابی منفی از رویدادها، بی علاقگی به اجتماع و کار، کمرنگ شدن وجدان کاری، ناهنجاری های اجتماعی، رواج خشونت در روابط اجتماعی و ... را به بار می آورد. از جمله مزایای افزایش نشاط در جامعه کاهش آسیب های اجتماعی، رشد فضایل اخلاقی و پایبندی به اخلاقیات می باشد که در این وضع میزان رضایت از زندگی به صورت ذهنی و عینی بیشتر می شود. براساس نظر كارشناسان سازمان جهانی بهداشت،‌ سلامتی نه فقط به فقدان بیماری و نقص عضو بلكه به حالت رفاه كامل جسمی، روانی و اجتماعی اطلاق می شود.
بوعلی سینا در کتاب"اشارات و تنبیهات" به پیروی از نظریه ارسطو، برای شادمانی مراتب چهارگانه حسی، تخیلی، توهمی و تعقلی قایل شده است و معتقد است که کامل ترین این درجات، شادمانی تعقلی است. با این حال توسعه تجارب، پیشرفت دانش و دگرگشت سمت و سوهای زندگی بشر در دهه های اخیر، بعد جدیدی از شادمانی که همان شادمانی بیرونی است، فراروی ما گشوده که در این بعد، رنگمایه های اجتماعی بسیار قوی است. از دیدگاه علم تندرستی شادمانی به عنوان مهم ترین جزء تندرستی، از دو زاویه مورد بررسی قرار گرفته است. بعد اول آن بیشتر ذهنی بوده و به تجارب پدیدارشناسانه و شخصی از مفهوم شادمانی توجه دارد. همانطور که می دانید پیوند علم روان شناسی با بعد ذهنی شادمانی، بیشتر ریشه تاریخی دارد و با توجه به اشتراکات بیشتر این دو حیطه، سازگارتر نیز می نماید تا جایی که بیشتر صاحب نظران این علم به دنبال یافتن رهبردهای درونی و ذهنی برای دستیابی به حداکثر احساس نشاط و شادمانی بوده اند. اما بعد دوم شادمانی در چارچوب زندگی اجتماعی و روزمره تبلور یافته و به تظاهرات عینی که می تواند ایجاد شادی نماید و در همه زمان ها و مکان ها یکسان می باشد اطلاق می گردد(امیدنیا،1389: 13).
بنابراین تعریف، سلامت روانی به عنوان یكی از معیارهای تعیین كننده سلامت عمومی شناخته می شود. فردی كه از سلامت روانی و نشاط برخوردار است، ضمن احساس راحتی و آسایش قادر است در اجتماع به راحتی و بدون اشكال به فعالیت بپردازد و ویژگی های شخصی وی در آن اجتماع،‌ موجب خشنودی و رضایت است. امروزه بسیاری از ملل برای مقابله با آثار منفی تکنولوژی و صنعت (اضطراب و افسردگی و انزوا و...) خصوصا در شهرها به نوعی در صدد ایجاد یک محیط زیستی سالم، بانشاط و شاد برای شهروندان می باشند. زیرا نشاط، همبستگی فرد با محیط را می گستراند. یکی از مهمترین اصول در حوزه مدیریت منابع انسانی توجه به مقوله شادمانی و نشاط انسان هاست زیرا انسان با نشاط در اجتماع انسانی کارا، مولد و سازنده است. طرح مساله نشاط اجتماعي در ایران تقريباً نوظهور است حال آنکه این مسئله احتیاج به مطالعات کیفی و کمی گسترده دارد. اکنون در سطح ملی مسئولین مشغول تدوین منشور نشاط اجتماعی می باشند. همین امر حکایت از کمبود این مقوله در ایران است.
در این

—d1873

2071134-42530
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
پایان نامه
برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی
موضوع :
سن بلوغ دختران در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی
استاد راهنما :
جناب آقای دکتراحمد رضا بهنیافر
استاد مشاور :
جناب آقای دکتر علیرضا حسنی
دانشجو :
صدیقه امیر حسینی
زمستان 91

تقدیر و تشکر
بر خود لازم می دانم که از استادان گرانقدر جناب آقای دکتر احمد رضابهنیافر که راهنمایی اینجانب را در پایان نامه حاضر پذیرفتند و همچنین جناب آقای دکتر علیرضا حسنی به عنوان استاد مشاور که با ارشادات خویش مرا مورد لطف خود قرار دادند ، کمال تقدیر و تشکر را داشته باشم و با سپاس فروان از تمامی اساتید محترمی که در این امر مرا یاری نمودند.
تقدیم به
پدر فداکار و مادر مهربانم که آرامش و آسایش را در محیط زندگی برایم فراهم نموده اند .
و با تشکر و سپاس
از همسر ارجمندم که در تمام مراحل زندگی و در راه کسب علم و دانش مشوّق و پشتیبانم بوده است .
چکیده
این پژوهش در سه فصل تدوین شده است در فصل اول بلوغ دختران و علائم و انواع آن و در فصل دوم سن بلوغ و بررسی مشکلات نوجوانان در این دوران و در فصل سوم سن بلوغ دختران در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته شده است.
بلوغ مرحله ای از زندگی است که توام با تحولات جسمی و روحی بارزی می باشد که نوجوان هنگام گذر از دوران کودکی به بزرگسالی آن را تجربه می کند . دوران بلوغ ، دوران حکومت سرنوشت انسان است و این که کودک چگونه از آن دوره بگذرد به تمامی به نوع برخورد او با مراحل بلوغ بستگی ندارد بلکه نوع روابط والدین با او و تاثیری که بر ساختار زندگی او می گذراند دارای اهمیت زیاد است . کلید والدین برای تربیت موثر فرزندان در این دوره برابری و احترام متقابل است . اگر چه دوره بلوغ ، مرز مشخصی از نظر سنی ندارد اما معمولا سن بلوغ دختران از 10 تا 12 سالگی شروع و تا آخرین سالهای دهه دوم زندگی که رشد جسمانی کم و بیش کامل می شود ، ادامه می یابد .
اینکه خداوند متعال نیز برای زمان بلوغ ، سن تعیین نفرمود . بلکه آن را به آزمایش و قدرت طفل بر زناشویی و نکاح موکول کرده است به این دلیل است که شرایط جغرافیایی جهان در نظر گرفته شده است .
واژگان کلیدی : بلوغ ، سّن بلوغ ، دختر ، والدین ، حقوق ایران .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه1
الف: بیان مسئله 1
ب : سوال های تحقیق 3
فصل اول : مفاهیم و تعریف
مبحث اول : مفاهیم و تعریف6
گفتار اول : بلوغ 6
الف : مفهوم لغوی بلوغ7
ب: مفهوم پزشکی بلوغ 7
ج : مفهوم حقوقی و فقهی بلوغ9
د : مفهوم نوجوانی 10
گفتار دوم : انواع بلوغ 10
الف : بلوغ جسمی10
بلوغ زود رس11
بلوغ دیر رس13
آثار و اختلال های این دو بلوغ13
ب : بلوغ جنسی 15
خصایص اولیه جنسی15
خصایص ثانویه جسمی15
الف : خصایص دختران15
ب: خصایص پسران 16
ج: بلوغ روانی16
تفاوت فرد بالغ و نابالغ در بلوغ روانی16
امنیت16
اعتماد به نفس17
اصول اجتماعی17
استقلال17
احترام به دیگران18
وابستگی18
قضاوت منطقی18
تجربه و تغییر18
ترس18
ناامیدی18
تفکر19
همانند سازی19
تصویر ذهنی19
درک متقابل19
گوش کردن19
تصمیم گیری20
مسئولیت20
نظم 20
انتقاد پذیری20
مهارت های اجتماعی 20
د : بلوغ اقتصادی و اجتماعی20
بلوغ اقتصادی20
بلوغ اجتماعی21
هـ : بلوغ شرعی22
نظر علمای شیعه و سنی درباره سن بلوغ شرعی24
مبحث دوم : علائم بلوغ24
گفتار اول : علائم بلوغ در دوران نوجوانی24
الف : علائم بلوغ جسمی24
ب: علائم بلوغ جنسی25
گفتار دوم : روانشناسی بلوغ26
الف: علائم بلوغ روحی در دوران نوجوانی26
مشکلات عاطفی و روانی27
عقب نشینی28
همانند سازی28
برون افکنی28
جبران28
توجیه برای کارهای ناپسند28
تمایلات سرکوفته29
نمونه ای از مشکلات عاطفی و روانی29
ب: نقش والدین در دوران بلوغ30
روابط بین فرزندان و والدین31
روش های والدین به هنگام بلوغ دختران32
تجربیات گذشته والدین32
والدین و نوع شادی33
والدین و اوقات فراغت33
تقویت حس قداست34
قاعدگی دختران34
دانش هیجانی34
عقل و خرد34
بیان مطالب34
کنترل نوجوان35
ج: شخصیت و جنبه های مختلف آن در دوره بلوغ 35
پیدایش و تحول شخصیت35
حس استقلال و تشخیص طلبی36
2-1- کشش تقلید36
2-2- کشش مخالفت36
د: شیوه های تربیتی غیر موثر در برخورد با نوجوانان 36
هـ : کلید تربیت موثر: برابری و احترام متقابل39
فصل دوم : سن بلوغ دختران و معیارهای آن
مبحث اول : سن بلوغ42
گفتار اول : سن بلوغ دختران43
الف : شروع بلوغ در دختران45
ب: معیار و علل بلوغ46
گفتار دوم : تغییرات بلوغ47
الف: تغییرات جسمی 47
شکل بدن 47
پوست48
دندان 48
قاعدگی 48
مو48
ب : تغییرات روحی49
مرحله قبل از بلوغ49
تغییرات روحی و روانی دختران 14-10 ساله49
تغییرات روحی و روانی دختران 19-15 ساله50
ج : تغییر در کمیت و کیفیت دروس51
د: تغییر در نگرش به زمان51
هـ : تغییر در نگرش به ارزش ها51
مبحث دوم : بهداشت دوران بلوغ52
گفتار اول : بهداشت جسمی 52
الف : نکات بهداشتی52
نظافت پوست 52
دوران عادت ماهیانه 53
موهای زاید53
محافظت از دست و پاها53
مطالعه53
ورزش53
خواب و استراحت54
ب: تغذیه در دوران بلوغ54
اختلالات رفتاری در تغذیه55
رفتارهای نوجوان و ارتباط با وزن و ظاهر فیزیکی57
عوارض رژیم غذایی در دوره بلوغ57
ج : ورزش در دوران بلوغ58
فواید جسمی و روانی58
ورزش و عادت ماهانه59
گفتار دوم : بهداشت روانی59
الف : بحران هویت نوجوان60
همانند سازی60
عزت نفس61
استقلال طلبی61
بحران هویت62
ب : خودپنداری و جرم62
خانواده های دختران بزهکار63
خودشناسی63
ج: تحولات عاطفی64
د : بحران وسواس فکری – عملی 66
هـ : ناسازگاری در نوجوان 66
فصل سوم : سن بلوغ دختران در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی
مبحث اول : بلوغ در حقوق ایران69
گفتار اول : تاریخچه بلوغ 69
الف : بلوغ در قبل از اسلام و ناظهور اسلام71
ب : بلوغ در ایران 72
ج : بلوغ در قانون 75
بلوغ در اصطلاح حقوقی77
صغیر غیر ممیز 77
صغیر ممیز78
حضانت 83
2-1- حضانت افراد بالغ رشید83
2-2- حضانت سفیهان84
نکاح قبل از بلوغ84
ماده 227 قانون مجازات اسلامی 86
د: حقوق سیاسی86
هـ : حقوق اجتماعی86
گفتار دوم : بلوغ در قرآن87
الف : آیات بلوغ 87
آیه 6 سوره نساء87
آیه 5 سوره حج90
آیه 67 سوره مومن92
آیه 14 سوره قصص92
آیه 59 و 58 سوره نور 94
ب : احادیث بلوغ 96
اخبار بلوغ از طرق خاصه96
حدیث از هشام بن سالم96
حدیث از امام علی (ع) 97
حدیث از ابوالبختری97
اخبار بلوغ از طرق عامه97
حدیث از پیامبر اکرم (ص)98
حدیث از پیامبر اکرم (ص)98
سه مرحه رشد از دیدگاه پیامبر 98
جمع بندی 100
ج : بلوغ در نهج البلاغه101
مبحث دوم : بلوغ در حقوق انگلستان 102
گفتار اول : تاریخچه بلوغ102
الف : بلوغ در انگلستان 105
بلوغ جنسی 105
مقایسه علائم بلوغ در دختران ایرانی و انگلیسی106
ب : بلوغ زودرس در انگلستان108
گفتار دوم : نظرات دانشمندان انگلیسی در مورد بلوغ109
الف : نظریه محیط گرایی داک109
ب : نظریه کردار شناختی هایند 110
ج : بلوغ در قانون انگلستان110
حقوق کیفری112
حقوق مدنی 112
2-1- حقوق رای 113
2-2- حقوق مالکانه 113
2-3- حقوق دادخواهی 113
2-4- وصیت نامه 113
2-5- موارد متفرقه113
د : حضانت در انگلستان 114
پیشنهادات 115
نتیجه گیری 116
منابع و ماخذ 117
Abestract123
مقدمه
در ضرورت شناخت بلوغ ، این وصیت امام علی (ع) به فرزند بزرگوارش امام حسن (ع ) که فرموده است.
« همانا ضمیر نوجوان به سان زمین خالی ، شخم زده و آمده ای است که عاری از هر علف و گیاهی است . هر بذری که در آن بیفکند ، به راحتی آن را در آغوش خود می کشد و به بهترین وجه آن را می پروراند . لذا پیش از آنکه دلت سخت شود و عقلت و به ناروا مشغول گردد ( و نسبت به پذیرش حقایق مقاوم شود ) به ترتیب تو مبادرت نمودم » کافی می باشد . در عصر حاضراز هر چهار نفر جمعیت جهان ، یک نفر نوجوان می باشد . این نوجوانان بایستی از دوره ده ساله عبور نمایند . شالوده و زیر بنای زندگی آینده آنها در این دوران شکل می گیرد . مشکلات و دام های مختلف جسمی ، روانی ، اجتماعی همانند بسیاری از بیماری های عفونی و اعتیادها آنهارا نشانه گرفته است . بنابراین آموزش صحیح ، مناسب و به موقع این بخش عظیم جامعه ، ضروری و اجتناب ناپذیر است . از طرفی ، عدم سازگاری و تحولات سریع جنسی این دوران بر رفتار و کردار نوجوان تاثیر می گذارد که معمولاً همراه اضطراب ، تشویش و احساس عجیب و ناامنی می باشد .
الف ) بیان مسئله
بلوغ فرآیندی بیولوژیک و شامل تغییرات جسمانی است که نوجوان هنگام گذر از دوران کودکی به بزرگسالی آن را تجربه می کند . مشخصه اصلی دوره نوجوانی را با مفاهیمی چون رسیدگی ، بلوغ و تازه بالغ مشخص کرده اند . منظور از رسیدگی ، وضعیتی است که فرد از نظر خصوصیات جسمی ، عاطفی ، اجتماعی و فکری و روانی به مرحله ای رسیده است که رشد یافته به حساب می آید . اگر چه هماهنگی و تعادل بین تمام این ویژگی ها ممکن است هنوز به طور کامل حاصل نشده باشد . اما در صورتی که فرد روی هم رفته به تعادل نسبی در رشد این خصوصیات رسیده باشد او را رشد یافته به شمار می

—d1870

-371475-26670000
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات هرمزگان
پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی (M.A)
گرایش: بالینی
موضوع:
رابطه بین هوش هیجانی، معنوی و اجتماعی با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس
استاد راهنما:
دکترمهین عسکری
استاد مشاور:
دکتر عبدالوهاب سماوی
نگارنده:
احمدرضا شریفی
سال تحصیلی: 1392-1391
بسم الله الرحمن الرحیم
-371475-26670000
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات هرمزگان
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی(M.A)
گرایش: بالینی
موضوع:
رابطه بین هوش هیجانی، معنوی و اجتماعی با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس
استاد راهنما:
دکترمهین عسکری
استاد مشاور:
دکترسید عبدالوهاب سماوی
نگارنده:
احمدرضا شریفی
سال تحصیلی: 1392-1391
سپاسگذاری
بدینوسیله از کلیه کسانی که به هر نحوی در طراحی و تدوین و اطلاعات و اجرای این پژوهش با این جانب همکاری نمودند کمال تشکر و سپاسگذاری را دارم . همچنین از اعضای محترم دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس و همچنین کارمندان محترم دانشگاه علوم و تحقیقات که با حوصله و صحه صدر همکاری و راهنمایی نمودند.
از استاد محترم دکتر عسکری که به عنوان استاد راهنما قبول زحمت و انجام این مسئولیت را پذیرفتند و سخاوتمندانه در انجام این پژوهش با اینجانب همکاری نمودند کمال تشکر و قدردانی را دارم.
همچنین از استاد محترم جناب آقای دکتر سماوی که به عنوان استاد مشاور همکاری های لازم در تهیه و تدوین این پژوهش نمودند تشکر و قدر دانی می نمایم. همچنین از استاد گرامی جناب آقای کرامتی به عنوان مدیر گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم و تحقیقات هرمزگان که در خصوص انتخاب موضوع و اطلاعات تخصصی همکاری نمودند صمیمانه تشکر می نمایم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC \o "1-3" \h \z \u چکیده1فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- مقدمه21-2-بيان مسأله21-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق41-4-اهداف تحقیق41-4-1-هدف کلی :41-4-2-اهداف اختصاصی :41-5-فرضيه‏هاي تحقیق: PAGEREF _Toc369367336 \h 51-6-سؤالات تحقیق: PAGEREF _Toc369367337 \h 51-7-تعریف نظری تحقیق: PAGEREF _Toc369367338 \h 61-7-1-بهزیستی روانشناختی PAGEREF _Toc369367339 \h 61-7-2-هوش هیجانی PAGEREF _Toc369367340 \h 121-7-3-هوش معنوی PAGEREF _Toc369367341 \h 231-7-4-هوش اجتماعی PAGEREF _Toc369367342 \h 32فصل دوم : پیشینه ی تحقیق
2-1-مقدمه PAGEREF _Toc369367343 \h 382-2-مروری بر تحقیقات انجام شده PAGEREF _Toc369367344 \h 382-2-1-: پیشینه تحقیقات داخلی PAGEREF _Toc369367345 \h 382-2-2-:پیشینه تحقیقات خارجی PAGEREF _Toc369367346 \h 40فصل سوم : روش تحقیق
3-1-: روش تحقیق PAGEREF _Toc369367347 \h 463-2-جامعه آماری و نمونه آماری PAGEREF _Toc369367348 \h 463-3-روش گردآوری اطلاعات PAGEREF _Toc369367349 \h 473-4-پایایی و روایی آزمون PAGEREF _Toc369367350 \h 473-5-جامعه آماری PAGEREF _Toc369367351 \h 483-6-روش تجزیه و تحلیل داده ها PAGEREF _Toc369367352 \h 49فصل چهارم : یافته های تحقیق
4-1-مقدمه PAGEREF _Toc369367353 \h 504-2-یافته های توصیفی PAGEREF _Toc369367354 \h 504-2-1- مشخصات جمعیت شناختی PAGEREF _Toc369367355 \h 504-3- نتایج PAGEREF _Toc369367356 \h 54فصل پنجم : نتیجه گیری
5-1- مقدمه PAGEREF _Toc369367357 \h 605-2-بحث و نتیجه گیری PAGEREF _Toc369367358 \h 605-2-1-بحث PAGEREF _Toc369367359 \h 605-2-2-نتیجه گیری PAGEREF _Toc369367360 \h 615-3-محدودیت های پژوهش PAGEREF _Toc369367361 \h 625-4-پیشنهادات PAGEREF _Toc369367362 \h 635-4-1 پیشنهادات کاربردی PAGEREF _Toc369367363 \h 635-4-2-پیشنهادات پژوهشی PAGEREF _Toc369367364 \h 645-5-منابع PAGEREF _Toc369367365 \h 655-6-پیوست ها------------------------------------------------------------70
فهرست جداول
عنوان صفحه TOC \o "1-3" \h \z \u
جدول شماره 4-1 : توزیع فراوانی جنسیت نمونه مورد پژوهش PAGEREF _Toc369367735 \h 51جدول شماره 4-2 : توزیع فراوانی وضعیت تاهل نمونه مورد پژوهش PAGEREF _Toc369367736 \h 52جدول شماره 4-3 : توزیع فراوانی سن نمونه مورد پژوهش PAGEREF _Toc369367737 \h 53جدول شماره(4-4) ضریب همبستگی PAGEREF _Toc369367739 \h 54جدول شماره(4-5) نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه بین هوش هیجانی و بهزیستی روانشناختی. PAGEREF _Toc369367740 \h 54جدول شماره(4-6) نتایج ضرایب رگرسیون بین هوش هیجانی و بهزیستی روانشناختی. PAGEREF _Toc369367741 \h 55جدول شماره(4-7) نتایج همبستگی بین هوش هیجانی و بهزیستی روانشناختی PAGEREF _Toc369367742 \h 55جدول شماره(4-8) PAGEREF _Toc369367743 \h 55جدول شماره (4-9) نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه بین هوش معنوی و بهزیستی روانشناختی. PAGEREF _Toc369367744 \h 56جدول شماره(4-10) نتایج ضرایب رگرسیون بین هوش معنوی و بهزیستی روانشناختی. PAGEREF _Toc369367745 \h 56جدول شماره(4-11) نتایج همبستگی بین هوش معنوی و بهزیستی روانشناختی PAGEREF _Toc369367746 \h 56جدول شماره(4-12) PAGEREF _Toc369367747 \h 57جدول شماره(4-13) نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه بین هوش اجتماعی و بهزیستی روانشناختی. PAGEREF _Toc369367748 \h 57جدول شماره(4-14) نتایج ضرایب رگرسیون بین هوش اجتماعی و بهزیستی روانشناختی PAGEREF _Toc369367749 \h 57جدول شماره(4-15) نتایج همبستگی بین هوش اجتماعی و بهزیستی روانشناختی PAGEREF _Toc369367750 \h 58جدول شماره (4-16) نتایج همبستگی پیرسون PAGEREF _Toc369367751 \h 58
چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه هوش هیجانی ، هوش معنوی و هوش اجتماعی با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس می باشد. شیوه انجام پژوهش توصیفی (همبستگی ) بود. برآورد حجم نمونه 372 نفر و روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام گردید. برای گردآوری داده های بهزیستی روانشناختی (متغیر ملاک) از پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف(1989). و داده های هوش هیجانی از پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان (1998).و پرسشنامه هوش معنوی 29 عبارتی و پرسشنامه هوش اجتماعی 45 عبارتی تت(2008). استفاده شد. داده های گردآوری شده با استفاده از روش های آماری ضرب همبستگی و رگرسیون چند گانه تحلیل شد. نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین هوش هیجانی و بهزیستی روانشناختی وجود دارد . همچنین نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین هوش اجتماعی و بهزیستی روانشناختی رابطه معناداری وجود دارد . اما در نتایج تحلیل داده ها در رابطه هوش معنوی با بهزیستی روانشناختی نتیجه معناداری مشاهده نشد. اما بین متغیرهای پیش بین هوش هیجانی ، بیشترین پیش بینی و هوش معنوی کمترین پیش بینی را در رابطه با بهزیستی روانشناختی داشت.
کلید واژه : بهزیستی روانشناختی ، هوش هیجانی ، هوش معنوی ، هوش اجتماعی.
فصل اول
طرح تحقیق
1-1- مقدمهدر بیان مساله به جهت توصیف و توجیه موضوع پژوهش در ابتدا به بیان توضیحاتی در مورد متغیر ملاک پرداخته شده است. همچنین توضیحاتی در مورد اهمیت هوش و مطرح شدن سازه های جدید هوش در سالهای اخیر اشاره شده .همچنین در بیان مساله ، رابطه متغیر ملاک با متغیر های پیش بین به چالش می کشد و کسانی که تاکنون در این رابطه تحقیق کرده اند و در جامعه ما نیز چگونه به صورت مساله در آمده است و چرا این روش انتخاب شده ، پرداخته شده است.
1-2-بيان مسأله
در چند سال اخیر روانشناسان به این نتیجه رسیده اند که فقط هوشبهر نیست که درافزایش کیفیت زندگی یا بهزیستی روانشناختی تاثیر دارد بلکه هوش حیطه گسترده تری دارد و عوامل بیشتری را پوشش می دهد. در این پژوهش ما به دنبال بررسی رابطه برخی از این عوامل با بهزیستی روانشناختی افراد هستیم.
یکی از مفاهیم اصلی مدل سلامت ، بهزیستی است. اصولا از دیرباز ، رویکردی که در تعریف بهزیستی وجود داشته است رویکرد مبتنی بر لذت گرایی بوده است که منظور از آن به حداکثر رساندن لذت و به حداقل رساندن درد است.اما این سوال نیز مطرح بوده که آیا مولفه های هوش بخصوص هوش هیجانی و هوش اجتماعی رابطه ای با بهزیستی روانشناختی و افزایش کیفیت زندگی افراد دارد یا خیر. بحث بهزیستی روانشناختی از زمانی شروع شد که فیلسوفان لذت‌گرای یونانی اولین بار به این نتیجه رسیدند که زندگی هر چه با لذت آمیخته‌تر، بهتر. بعد‌ها روان‌شناسان قرن بیستم تعریفی از سلامت روان ارائه دادند.واکنون که در چند دهه اخیر سازه های جدید هوش مطرح است ، طبق تعریف هایی که از سازه های هوش مطرح شده و تحقیقات داخلی و خارجی که انجام شده (فصل دوم)، روانشناسان به دنبال رسیدن به جواب این سوال هستند که کسانی که هوش هیجانی و اجتماعی و معنوی بهتری نسبت به دیگران دارند ، آیا بهزیستی بهتری هم دارند؟ و از کیفیت زندگی بهتر برخوردار هستند؟
موضوعاتی که در تحقیقات گذشته مورد پژوهش قرار گرفته، ارتباط بین هوش هیجانی با بهزیستی روانشناختی بوده و یا ارتباط هوش معنوی و هوش اجتماعی با بهزیستی روانشناختی بوده است . اما تا کنون پژوهشی که ارتباط هر سه متغیر را با بهزیستی روانشناختی مورد بررسی قرار دهد،انجام نشده است. این مسئله زمینه ای را فراهم می کند تا با دستیابی به نتایج مشاهده شود که هوش هیجانی و هوش معنوی و اجتماعی تا چه اندازه با افزایش کیفیت زندگی رابطه دارد.
بهزیستی روانشناختی به عنوان یکی از مولفه های اصلی سلامت عمومی و رضا مندی

—d1869

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ارسنجان
دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(.M.A)
گرایش: صنعتی و سازمانی
عنوان:
رابطه بین هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی
کارکنان کارخانه قند اقلید
استاد راهنما:
دکتر سید احمد میرجعفری
استاد مشاور:
دکتر سهیلا جاهدی
نگارش:
فروغ ولیجانی
زمستان 1392

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ارسنجان
دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(.M.A)
گرایش: صنعتی و سازمانی
عنوان:
رابطه بین هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی
کارکنان کارخانه قند اقلید
نگارش: فروغ ولیجانی
ارزیابی وتصویب شده توسط کمیته داوران پایان نامه با درجه بسیار خوب
امضاء اعضا کمیته پایان نامه
دکتر سید احمد میرجعفری (استاد راهنما)
دکتر سهیلا جاهدی (استاد مشاور)
دکتر محبوبه چین آوه (استاد داور)
مدير گروه تحصيلات تكميلي معاون پژوهش و فن آوري دانشگاه
دكتر محبوبه چین آوه دکتر حيدر آقابابا
249999543370500زمستان 1392
2267585-24137400 دانشگاه آزاد اسلامي تاريخ:
سازمان مركزي شماره:
تعهد نامه اصالت رساله يا پايان نامه
اينجانب فروغ ولیجانی دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته روانشناسی صنعتی سازمانی كه در تاريخ 19/12/1392 از پايان نامه خود تحت عنوان «رابطه بین هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان کارخانه قند اقلید» با كسب‌ نمره 75/17 و درجه بسیار خوب دفاع نموده‌ام بدينوسيله متعهد مي‌شوم:
1) اين پايان نامه/ رساله حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي كه از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه، كتاب، مقاله و .... ) استفاده نموده ام،
مطابق ضوابط و رويه موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذكر و درج كرده ام.
2) اين پايان نامه/ رساله قبلاً براي دريافت هيچ مدرك تحصيلي(هم سطح، پائين تر يا بالاتر) در ساير دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده وهرگونه بهره برداري اعم از چاپ كتاب، ثبت اختراع و... از اين پايان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4) چنانچه درهرمقطعي زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي ازآن رامي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده ودر صورت ابطال مدرك تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگي: فروغ ولیجانی
تاريخ امضاء: اثر انگشت:
214757044831000اين تعهد مي بايست در حضور نماينده پژوهش امضاء و اثر انگشت شود.
2502535-157480
معاونت پژوهش و فناوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اين كه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهميت جايگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشري، ما دانشجويان و اعضاء هيئت علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي متعهد مي گرديم اصول زير را در انجام فعاليت هاي پژوهشي مد نظر قرار داده و از آن تخطي نكنيم:
1. اصل برائت: التزام به برائت جويي از هرگونه رفتار غيرحرفه اي و اعلام موضع نسبت به كساني كه حوزه علم و پژوهش را به شائبه هاي غيرعلمي مي آلايند.
2. اصل رعايت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داري غير علمي و حفاظت از اموال، تجهيزات و منابع در اختيار.
3. اصل ترويج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج تحقيقات و انتقال آن به همكاران علمي و دانشجويان به غير از مواردي كه منع قانونيدارد.
4. اصل احترام: تعهد به رعايت حريم ها و حرمت ها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هرگونه حرمت شكني.
5. اصل رعايت حقوق: التزام به رعايت كامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان (انسان،حيوان ونبات) و ساير صاحبان حق.
6. اصل رازداري: تعهد به صيانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و كشور و كليه افراد و نهادهاي مرتبط با تحقيق.
7. اصل حقيقت جويي: تلاش در راستاي پي جويي حقيقت و وفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان سازي حقيقت.
8. اصل مالكيت مادي و معنوي: تعهد به ر عايت كامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و كليه همكاران پژوهش.
1985645709295009. اصل منافع ملي: تعهد به رعايت مصالح ملي و در نظر داشتن پيشبرد و توسعه كشور در كليه مراحل پژوهش.
تقدیم به:
این پایان نامه را ضمن تشکر و سپاس بیکران و در کمال افتخار و امتنان تقدیم می نمایم به:
- روح پرفتوح پدر بزرگوارم و محضر ارزشمند مادر عزيزم به خاطر همه ی تلاشهای محبت آمیز ی که در دوران مختلف زندگی ام انجام داده اند و بامهربانی چگونه زیستن را به من آموخته اند.
- به همسر مهربانم که در تمام طول تحصیل همراه و همگام من بوده است .
- به استادان فرزانه و فرهیخته ای که در راه کسب علم و معرفت مرا یاری نمودند .
- به آنان که در راه کسب دانش راهنمایم بودند .
- به آنان که نفس خیرشان و دعای روح پرورشان بدرقه ی راهم بود.
- الها به من کمک کن تا بتوانم ادای دين کنم و به خواسته ی آنان جامه ی عمل بپوشانم .
- پروردگارا حسن عاقبت ، سلامت و سعادت را برای آنان مقدر نما .
- خدایا توفیق خدمتی سرشار از شور و نشاط و همراه و همسو با علم و دانش و پژوهش جهت رشد و شکوفایی ایران کهنسال عنایت بفرما.

سپاسگزاری
با سپاس ازسه وجود مقدس:
آنان که ناتوان شدند تا ما به توانايي برسيم...
موهايشان سپيد شد تا ما روسفيد شويم...
و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند...
  پدرانمان
               مادرانمان
                                       استادانمان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده................................................................................................................................... 1
فصل نخست: کلیات پژوهش 1-1- مقدمه............................................................................................................. 3
1-2- بیان مسأله ..................................................................................................... 3
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش........................................................................... 7
1-4- اهداف پژوهش.............................................................................................. 9
1-5- تعریف مفهومی متغیرها.................................................................................. 9
1-5-1- تعریف مفهومی هوش معنوی ................................................................... 9
1-5-2- تعریف مفهومی رفتار شهروندی سازمانی.................................................. 9
1-5-3- تعریف مفهومی شادکامی........................................................................... 9
1-6- تعریف عملیاتی متغیرها................................................................................. 10
1-6-1- تعریف عملیاتی شادکامی........................................................................... 10
1-6-2- تعریف عملیاتی هوش معنوی.................................................................... 10
1-6-3- تعریف عملیاتی رفتار شهروندی سازمانی.................................................. 10
فصل دوم: چهارچوب نظری و پیشینه پژوهش 2-1- مقدمه............................................................................................................. 12
2-2- هوش معنوی.................................................................................................. 12
2-3- تاریخچه و تعاریف هوش معنوی................................................................... 14
2-4- مقایسه هوش معنوی با هوش های دیگر........................................................ 15
2-5- دیدگاه ها و نظریات هوش معنوی................................................................. 16
2-6- معنویت در سازمان......................................................................................... 17
2-7- هوش معنوی و محیط کار.............................................................................. 18
2-8- موانع رشد هوش معنوی................................................................................ 20
2-9- شادکامی........................................................................................................ 22
2-10- نظریههای شادمانی....................................................................................... 28
2-11- ویژگیهای اصلی افراد شادکام..................................................................... 29
2-12- رفتار شهروندی سازمانی.............................................................................. 38
2-13- تعریف رفتار شهروندی سازمانی.................................................................. 38
2-14- ابعاد رفتار شهروندی.................................................................................... 41
2-15- مفهوم سازی های اولیه از رفتار شهروندی سازمانی..................................... 44
2-17- پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی.............................................................. 49
2-18- چهارچوب های مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی..................................... 49
2-19- پیشینه پژوهشی تحقیق ................................................................................ 55
2-20- فرضيه ها

—d1866

مقدمه
شخصیت و تعادل روانی معلمان بیش از سایر طبقات اجتماعی مورد نظر ودارای اهمیت است . تماس نزدیک معلم با دانش آموزان و نفوذی که بر آنها دارد اگر وضعیت سلامت روانی معلمان شناسایی گردد وبرای بهبود سلامت روانی آنان برنامه ریزی شود ، عملکرد تحصیلی دانش آموزان نیز بهتر شده و با کاهش نرخ افت تحصیلی دانش آموزان، کمک شایانی به اقتصاد آموزش و پرورش خواهد شد(فونتانا، د و آبوسیری، 1382).
یکی از عواملی که بهداشت روانی معلمان را به خطر می اندازد موضوع استرس شغلی آنان است. موضوع استرس در همه مشاغل مطرح است اما در ارتباط با شغل معلمی استرس معنای خاصی پیدا می کند زیرا که یک معلم علاوه بر مسائل و مشکلات که در همه مشاغل و برای همه افراد وجود دارد با یک سری از مسائل و محدودیت هایی که صرفاً ناشی از نوع شغل معلمی است نیز مواجه می باشد.
تحقیقات انجام شده بر روی استرس معلمان نشان می دهد که نسبت استرس تجربه شده معلمان بسیار بیشتر از دیگر افراد جامعه است. فونتانا و آبوسیری با استفاده از یک نمونه معلمان ابتدایی و متوسطه انگلستان نشان دادند که بیش از72درصد معلمان به طور خفیف و 23 درصد به طور جدی فشارهای روانی ناشی از کار را تجربه می کنند.
علاوه بر فشارکاری و استرس ویژگی های شخصیتی معلمان در سلامت عمومی، نحوه تدریس، چگونگی ارتباط و روابط اجتماعی آنان تأثیر می گذارد.
عوامل شخصیتی مهمترین ویژگی هایی است که اهمیت کار بر روی آنها ملموس است. چرا که به نظر هیگارد شخصیت الگوهای معینی از رفتار و شیوه های تفکر است که نحوه سازگاری فرد را محیط تعیین می کند(شولتز، 1387). از نظر شلدون سازمان یافتگی پویش جنبه های ادراکی، عاطفی، انگیزشی و بدنی فرد را شخصیت می گویند(گروسی، 1380). از نظر کریمی شخصیت عبارت است از مجموعه ویژگی های جسمی، روانی و رفتاری که هر فرد را از افراد دیگر متمایز می کند(کریمی،1389 ).
با توجه به تعریف شخصیت می توان استنباط نمود که رفتار معلم در کلاس، چگونگی تعامل معلم با دانش آموزان و حتی روش تدریس معلم، تحت تأثیر عوامل و صفات شخصیت او قرار دارد و دو معلم با ویژگی های شخصیتی متفارت، امکان دارد در نحوه تنبیه، روش تدریس و... به شیوه های متفاوتی رفتار نمایند.
پژوهشگران نتیجه گیری کردند افرادیکه در برون گرایی بالا و روان رنجورخویی پایین هستند به صورت ژنتیکی آمادگی پایداری هیجانی را دارند. بررسی 100 مردو زن دانشجو نشان داد آنهایی که نمره زیادی در برونگرایی گرفتند. بهتر از آنهایی که نمره کمی در برونگرایی کسب کردند قادر به کنار آمدن با استرس روزمره بودند.بررسی دیگری درباره دانشجویان دانشگاه نشان داد که طی یک دوره چهار ساله، افراد معاشرتی و اجتماعی احتمالاً تعداد بیشتری از رویدادهای مثبت را مثل نمره بالا، ترفیع، افزایش حقوق در کارو ازدواج را تجربه می کنند. و دانشجویانی که نمره زیادی در روان رنجور خویی گرفتند. برای رویدادهای منفی مثل بیماری، تصادف، افزایش وزن، جریمه رانندگی یا پذیرفته نشدن در دوره فوق لیسانس آمادگی بیشتری داشتند.در بررسی دیگری اشخاصی که در دلپذیری و با وجدان بودن، بالا بودند از اشخاصی در این صفات پایین بودند سلامت هیجانی و روانی بیشتری را نشان دادند(مک کری و کوستا. به نقل از شولتز، 1387).
بنابراین، ویژگی های شخصیتی و استرس از جمله عوامل مهم و اساسی است که رفتار، روش تدریس، ارتباط متقابل با دانش آموزان و سلامت روانی معلمان راتحت تأثیر قرار می دهد. که این هم ایجاب می کند تا هر جامعه ای برای پیشبرد اهداف خود به سلامت روانی معلمان اهمیت ویژه قائل باشد.
بيان مسئله
معلم از اساسي ترين عناصر تعليم و تربيت است. بدون وجود معلم امكان تعليم و تربيت وجود ندارد. زيرا معلم راهنما و جهت دهنده ی فعاليت هاي تربيتي است و به واسطه ی وجود معلم است كه تعليم و تربيت در جهت هدف هدايت مي شود ( پترووسكي و ديگران، 1972).
در گذشته نه چندان دور معلم در نظام هاي آموزشي رسمي؛ نقش انتقال دانش را داشته است و جزو منابع مهم اطلاعات محسوب مي شده است. كلاس هاي درس او از نظم و انضباط خشك برخوردار بوده و روش عامرانه بر آن حاكم بوده است. يافته هاي پژوهشي مختلف، توسعه اجتماعي و فرهنگي، نيازهاي نو يا متفاوت و ساير عوامل اثر گذار سبب گرديده اند تا امروزه نقش معلم تغيير يابد. اگر معلم در گذشته به انتقال دانش تاكيد داشته است اكنون بايد بيشتر وقت خود را، صرف شناخت مشكلات يادگيري فراگيران كند و حالت هدايت كننده و تسهيل گر يادگيري را داشته باشد( فتحي آذر، 1382).
می توان گفت که امروزه معلمان یکی از ارکان اساسی و بنیادی در فرایند بهسازی و بالندگی جامعه بشمار می آید اثر بخشی و کارآیی معلمان در پیشرفت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه غیر قابل انکار است. در این میان جوامعی که تلاش گسترده ای را جهت آرامش و آسایش روحی و جسمی و همچنین محیط فردی و اجتماعی معلمان انجام می دهند. به نحو احسن از توانایی آنها در جهت ترقی و پیشرفت استفاده می کنند.
يكي از عواملي كه در تدريس و كنترل كلاس و روابط اجتماعي معلمان تاثير مي گذارد ويژگيهاي شخصيتي آنهاست. تحقیقات صورت گرفته بر روی شخصیت معلمین بر این فرض تاکید دارند که شخصیت معلم تاثیر بسیار مهمی درفرآیند تدریس و یادگیری دارد.
مك كري و جان (1992) شخصيت را در راستاي پنج عامل اصلي، روان رنجور خويي، برونگرايي، گشودگي در برابر تجربه، توافق پذيري و با وجدان بودن توصيف مي كنند. روان رنجو.ري خويي به تمايل براي تجربه اضطراب، تنش، خود محوري، خصومت، تكانشوري، افسردگي كم اطلاق مي شود. برونگرايي، تمايل براي مثبت بودن، قاطعيت، تحرك و اجتماعي بودن گفته مي شود. گشودگي در برابر تجربه، تمايل به كنجكاوي، هنر نمايي، خرد ورزي، روشنفكري و نوآوري اطلاق مي شود. توافق پذيري، تمايل براي گذشت، مهرباني، سخاوتمندي، اعتماد ورزي، همدلي، فداكاري و وفاداري ( سارافينو 2002) در نظر گرفته مي شود و در نهايت با وجدان بودن به عنوان تمايل به سازمان دهي، كارآمدي، قابليت اعتماد، خويشتن داري و منطق گرايي قلمداد مي شود( جان، 1989، مك كري و جان، 1992 و حق شناس ، 1385 به نقل از ارجي 1387).
از طرف ديگر، هموستازي در اثر فرآيندهاي جبراني كه در پاسخ به تغييرات محيط داخلي بدن ايجاد مي شود تامين می گردد. اين فرآيند زيست شناختي كه به طور غيرارادي كنترل مي شود به دنبال تعادل شيميايي و فيزيولوژي مي باشد.هر گاه عوامل مختل كننده، اين تعادل پويا را بهم بزند سبب عدم تعادل حياتي شده و استرس يا تنيدگي بوجود مي آيد به عبارت ديگر تنيدگي حالتي است كه در اثر تغيير محيطي كه به عنوان آسيب، چالش يا تهديد براي تعادل پوياي فرد تلقي مي شود، ايجاد مي گردد( هنرپروران، 1386).
بسياري از مشاغل موجود در جهان از جمله معلمي استرس زا هستند و به نوبه خود در زندگي فردي، اجتماعي و شغلي اشخاص اختلال ايجاد مي كنند. فلذا، شغل معلمي به دليل استرس زا بودن روابط فردي، اجتماعي، حرفه شغلي و سلامت رواني معلمان را تحت تاثير قرار مي دهد.
کارشناسان بهداشت جهاني سلامت فكر و روان را قابليت ارتباط موزون و هماهنگ با ديگران، تغيير و اصلاح محيط فردي و اجتماعي و حل تضادها و تمايلات شخصي به طور منطقي، عادلانه و مناسب تعريف نموده اند (هنرپروران، 1386).
بسياري از تحقيقات وجود رابطه بين ابعاد شخصيت و سلامت رواني را مورد تاييد قرار داده اند.در چند بررسي معلوم شد كه برونگرايي به صورت مثبت با سلامت رواني و هيجاني فرد ارتباط دارد. در حالي كه روان رنجور خويي ارتباط منفي با سلامت افراد دارد ( كوستا و مك گري، 1984، واتسون، كلارك، مك اينتاير و هاميكر،1992 به نقل از شولتز، 1387).
از طرف ديگر تجربه ی استرس، به ويژه منابع استرس منفي و سطح بالا، نيز سلامت رواني افراد را به مخاطره مي اندازد( استورا، 1386). همچنين استرس تجربه شده باعث برخي عملكردهاي نامناسب رواني مي شود بدين معنا كه اثرات منفي عواملي از قبيل اضطراب، افسردگي و كاهش عزت نفس را تشديد مي نمايد و به طور غيرمستقيم بر بهداشت رواني تاثير مي گذارد ( مازلاك،2001 به نقل از مهاجر، 1386)، بدين ترتيب مسئله اصلي اين پژوهش بررسي رابطه عاملهاي شخصيتي مداخله گر و استرس تجربه شده با سلامت رواني معلمان در شهر تبريز است.
1-2 اهميت و ضرورت مسئله
در جوامع امروزي نقش و اهميت آموزش و پرورش به عنوان يكي از نهادهاي اساسي هر جامعه اي بر همگان واضح و آشكار است و اين امر، بسيار بديهي است كه يكي از اركان اصلي آموزش و پرورش هر جامعه معلمان هستند. بدون وجود معلمان نمي تواند معنا و مفهومي داشته باشد و نظام آموزش و پرورش هر جامعه اي براي رشد و بالندگي خود نيازمند معلمان كارآمد و اثر بخش مي باشد، بنابراين تعليم و تربيت سالم، پويا و معتدل ارتباط تنگاتنگي با معلمين سالم، با

—d1859

190500895350

دانشگاه شمال
دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد
رشته تربيت بدني و علوم ورزشي - مدیریت ورزشي
عنوان پایان نامه
بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی باشگاه ها با رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال
استاد راهنما
دکتر سید نصرا.. سجادی
استاد مشاور
دکتر سيد محمد حسين رضوي
نگارش
مرتضی کابلی
تابستان 1393
تقدیم با بوسه بر دستان پدرم:
به او که نمی دانم از بزرگی اش بگویم یا مردانگی سخاوت، سکوت، مهربانی و .....
تقدیم به مادر عزیزتر از جانم:
مادرم هستی من ز هستی توست تا هستم و هستی دارمت دوست

تقدیم به همسرم:
اسطوره زندگیم، پناه خستگیم و امید بودنم
تقدیم به برادرم:
که همواره در طول تحصیل متحمل زحماتم بود و تکیه گاه من در مواجهه با مشکلات، و وجودش مایه دلگرمی من می باشد.
با تشکر و سپاس از استاد دانشمند و پر مایه ام جناب آقای دکتر سجادیکه از محضر پر فیض تدریسشان، بهره ها برده ام.با امتنان بیکران از مساعدت های بی شائبه ی جناب آقای دکتر رضوی وبا تقدیر و درود فراوان خدمت پدر و مادر بسیار عزیز، دلسوز و فداکارم که پیوستهجرعه نوش جام تعیلم و تربیت، فضیلت و انسانیت آنها بوده ام و همواره چراغ وجودشانروشنگر راه من در سختی ها و مشکلات بوده است.همچنین با سپاس بی دریغ خدمت دوستان گران مایه ام آقایان مجید نامور و رضا صادقی که مرا صمیمانه و مشفقانه یاری داده اند.و با تشکر خالصانه خدمت همه کسانی که به نوعی مرا در به انجام رساندن این مهمیاری نموده اند.
چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال با رضایتمندی تماشاگران بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه تماشاگران باشگاه های استان تهران (استقلال، پرسپولیس، راه آهن، نفت) حاضر در لیگ برتر فوتبال در دوره چهاردهم لیگ برتر فوتبال ایران در سال (1393- 1394) و همچنین بنا بر نظر اساتید و متخصصین 50 نفر از کارشناسان (اساتید دانشگاه با گرایش مدیریت ورزشی) تشکیل می دهند.. به دلیل نامحدود بودن جامعه (تماشاگران) تعداد کل نمونه ها با استفاده از فرمول حجم نمونه 384 نفر به دست آمد. همچنین برای نمونه کارشناسان تعداد نمونه برابر با تعداد جامعه (50 نفر) بود .روش گردآوری داده ها به دو صورت مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی صورت گرفت. از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات میدانی استفاده شد که شامل چهار بخش بود. بخش اول شامل اطلاعات جمعیت شناختی از قبیل نام تیم، سن، میزان تحصیلات، سابقه هواداری و میزان حضور می باشد. بخش دوم که یک پرسشنامه توسعه یافته بود برگرفته از مقاله پژوهشی زبیت عبدالرشید و سعدیتل ابراهیم (2002) بود که مربوط به بررسی نگرش افراد نسبت به مسئولیت اجتماعی باشگاه ها می شد. بخش سوم که برگرفته از مقاله پژوهشی بخشنده و همکاران (1391) بود مربوط به تعیین وضعیت باشگاه ها از نظر مسئولیت اجتماعی از دیدگاه کارشناسان و تماشاگران می شد. و بخش آخر که برگرفته از پرسشنامه الیور (1980) بود که مربوط به رضایتمندی تماشاگران می شد. به منظور تعیین روایی پرسشنامه ها از 10 نفر از اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی استفاده شد که همگی توانایی پرسشنامه ها را تأیید کردند. همچنین به منظور تعیین پایایی پرسشنامه ها از شاخص پایایی درونی ضریب (ضریب آلفای کرونباخ) در یک مطالعه مقدماتی بر روی 30 نفر از اعضای جامعه استفاده شد که این نتایج به دست آمد: پرسشنامه نگرش سنجی مسئولیت اجتماعی با ضریب آلفای کرونباخ 58/0، پرسشنامه تعیین وضعیت مسئولیت اجتماعی باشگاه ها با ضریب آلفای کرونباخ 84/0 و پرسشنامه رضایتمندی تماشاگران با ضریب آلفای کرونباخ 92/0 به دست آمد.. در مجموع 434 پرسشنامه توزیع گردید که در نهایت 418 پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. محقق در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده نمود. که داده های مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی از طریق آمار توصیفی و داده های حاصل از پرسشنامه ها به منظور آزمون فرضیه ها به وسیله آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و همچنین از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین وضعیت مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال با رضایتمندی تماشاگران و کارشناسان رابطه ای مثبت وجود دارد.. بر اساس یافته های پژوهش میزان همبستگی بین چهار ابعاد مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی تماشاگران بدین شرح است: بعد اقتصادی 281/0 = r، بعد قانونی 294/0 = r، بعد اخلاقی 366/0 = r و بعد بشر دوستانه 424/0 = r می باشد که تمامی این مقادیر با توجه به تعداد نمونه که 368 نفر می باشد به لحاظ آماری در سطح معناداری 01/0 > P معنادار می باشد. همچنین نظر کارشناسان نیز این یافته ها را تایید می کند به طوری که میزان همبستگی بین ابعاد مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی از دیدگاه کارشناسان بدین شرح می باشد: بعد قتصادی 303/0، با بعد قانونی 411/0، با بعد اخلاقی 480/0 و با بعد شردوستانه 398/0 می باشد که تمامی این مقادیر در سطح 95% اطمینان معنادار می باشند. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که همبستگی مثبت و معنادار بین نگرش کارشناسان نسبت به مسئولیت اجتماعی باشگاه ها و رضایتمندی آنان (388/0 = r) که در سطح 01/0 > P معنادار می باشد، وجود دارد که نظر تماشاگران نیز این یافته ها را تأیید می کند (108/0 r-، 05/0 > P)، اما با توجه به نتایج تحقیق بین نگرش تماشاگران نسبت به مسئولیت اجتماعی و حضور آنان در ورزشگاه رابطه ای معنادار وجود نداشت چرا که نظر کارشناسان نیز این نتایج را تأیید می کند. بر اساس نتایج توصیفی تحقیق باشگاه های لیگ برتر از نظر وضعیت مسئولیت اجتماعی از نظر کارشناسان و تماشاگران در سطح متوسطی قرار دارند، همچنین نتایج تحقیق نشان داد نگرش کارشناسان و تماشاگران نسبت به انجام مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر مثبت است. با توجه به این یافته ها به مدیران باشگاه ها توصیه می شود به فعالیت های مسئولیت اجتماعی توجه کرده و آن را به عنوان یکی از اهداف باشگاه در برنامه های خود قرار دهند.
کلید واژه ها : مسئولیت اجتماعی، باشگاه فوتبال، لیگ برتر، رضایتمندی تماشاگران
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: طرح تحقیق
1- 1: مقدمه ...................................................................................................................................... 2
1 – 2 : بیان مسئله ...............................................................................................................................3
1 – 3 : اهمیت و ضرورت تحقیق ....................................................................................................... 6
1 – 4 : اهداف تحقیق ...................................................................................................................... 8
1 – 4 – 1: هدف کلی تحقیق ................................................................................................... 8
1 – 4 – 2 : اهداف اختصاصی تحقیق ........................................................................................8
1 – 5 : فرضیات تحقیق ..................................................................................................................... 9
1 – 6 : تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق ...................................................................................... 9
1 – 6 – 1 : مسئولیت اجتماعی .................................................................................................. 9
1 – 6 – 2 : رضایتمندی .......................................................................................................... 10
1 – 6 – 3 :حضور در ورزشگاه .............................................................................................. 10
1 – 6 – 4 : تماشاگران ........................................................................................................... 10
1 – 6 – 5 : کارشناسان ........................................................................................................... 11
1 – 6 – 6 : لیگ ................................................................................................................... 11
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2 – 1 : مقدمه ................................................................................................................................. 13
2 – 2 :تاریخچه و تعاریف مسئولیت اجتماعی ...................................................................................14
2 – 3 : دلایل اهمیت موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها ............................................................. 16
2 – 4 : ضرورت توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت ها از نظر سازمان ملل ....................................... 17
2 – 5 : موانع اجرای مسئولیت اجتماعی ........................................................................................... 17
2 – 6 : مزایای مسئولیت اجتماعی شرکت ها .................................................................................... 18
2 – 7 : چارچوب های مطرح شده در پیشینه تحقیق .......................................................................... 20
2 – 7– 1 : چارچوب سه سطحی وود ..................................................................................... 20
2 – 7 – 2: چارچوب کارول

—d1856

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
گروه آموزشی مدیریت رفاه اجتماعی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته رفاه اجتماعی
عنوان
بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامتی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران در سال1392
نگارنده
حمیده کبیران عین الدین
استاد راهنما
دکتر علیرضا کلدی
استاد مشاور
سید حسین محققی کمال
استاد مشاور آمار
پوریا رضا سلطانی
دی ماه 1392
شماره ثبت
176- 2000
تقديم به:
"پدر و مادرم"
كه مقدس ترين واژه هاي هستي مي باشند.
با تشكر فراوان از اساتيد راهنما و مشاور:
جناب آقاي دكترعلیرضا کلدی
جناب آقاي سید حسین محققی کمال
جناب آقاي پوریا رضا سلطانی
بخاطر راهنمايي ها ي ارزشمند و محبت هاي بي دريغشان
تقدير و تشكر
از مديريت محترم گروه مديريت رفاه اجتماعي سركار خانم دكتر شريفيان ثاني كه با حمايت هاي مادرانه و دلسوزانه خود بنده را در پيگيري كارهاي پايان نامه دلگرم كردند، نهايت تشكر را ميكنم.
از سركار خانم صفري و سركار خانم سواد جان به خاطر كمك هاي فراوان ايشان در تمامي مراحل دانشجويي سپاسگذاري مي كنم.
از تمامي دوستان خوبم، مخصوصا از خانم ها نازنين نخعي و فاطمه جمشيديان كمال تشكر را دارم.
همچنين با تشكر و سپاس فراوان از:
مسئولين محترم دفتر تحصيلات تكميلي دانشگاه
و همه كساني كه به گونه اي در انجام اين پژوهش نقش داشتند.
فهرست مطالب
TOC \o "1-3" \h \z \u فصل اول PAGEREF _Toc378426132 \h 2کلیات تحقیق PAGEREF _Toc378426133 \h 21-1مقدمه PAGEREF _Toc378426134 \h 11-2بيان مسئله PAGEREF _Toc378426135 \h 21-3اهميت و ضرورت: PAGEREF _Toc378426136 \h 31-4تعاریف واژه ها: PAGEREF _Toc378426137 \h 41-4-1تعریف کیفیت زندگی: PAGEREF _Toc378426138 \h 41-4-2تعریف سبک زندگی PAGEREF _Toc378426139 \h 51-5اهداف پژوهش PAGEREF _Toc378426140 \h 61-5-1هدف كلي: PAGEREF _Toc378426141 \h 61-5-2اهداف اختصاصي: PAGEREF _Toc378426142 \h 61-5-3اهداف كاربردي PAGEREF _Toc378426143 \h 71-6فرضیه ها PAGEREF _Toc378426144 \h 71-7سوالات PAGEREF _Toc378426145 \h 8فصل دوم PAGEREF _Toc378426146 \h 1پیشینه تحقیق و چارچوب نظری PAGEREF _Toc378426147 \h 12-1مقدمه: PAGEREF _Toc378426148 \h 92-2پیشینه مطالعه PAGEREF _Toc378426149 \h 92-3چارچوب نظری و مدل تحلیلی PAGEREF _Toc378426150 \h 142-3-1سبک زندگی: PAGEREF _Toc378426151 \h 142-3-2تعریف سبک زندگی: PAGEREF _Toc378426152 \h 142-3-3تعاریف جامعه شناسی: PAGEREF _Toc378426153 \h 152-3-4تعاریف روانشناختی: PAGEREF _Toc378426154 \h 162-3-5ارتقاء سلامت و اهمیت آن: PAGEREF _Toc378426155 \h 162-4شیوه زندگی: PAGEREF _Toc378426156 \h 182-4-1مفهوم شیوه زندگی: PAGEREF _Toc378426157 \h 192-4-2عناصر تشکیل دهنده شیوه زندگی سالم : PAGEREF _Toc378426158 \h 202-4-3سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت: PAGEREF _Toc378426159 \h 212-5نظریات سبک زندگی PAGEREF _Toc378426160 \h 222-5-1مدل نظری سبک زندگی سلامت از کاکراهام : PAGEREF _Toc378426161 \h 222-5-2نظریه آدلر: PAGEREF _Toc378426162 \h 242-6کیفیت زندگی PAGEREF _Toc378426163 \h 322-6-1مفهوم و تعاریف کیفیت زندگی: PAGEREF _Toc378426164 \h 332-6-2مروری تاریخی بر مفهوم کیفیت زندگی: PAGEREF _Toc378426165 \h 352-6-3ابعاد کیفیت زندگی PAGEREF _Toc378426166 \h 362-6-4رویکردهای کیفیت زندگی: PAGEREF _Toc378426167 \h 372-6-5شاخص های کیفیت زندگی PAGEREF _Toc378426168 \h 392-6-6شاخص کیفیت زندگی از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت : PAGEREF _Toc378426169 \h 402-7مدلهای کیفیت زندگی: PAGEREF _Toc378426170 \h 412-7-1مدل ادراکی کیفیت زندگی زان : PAGEREF _Toc378426171 \h 412-7-2مدل فرل و هاسی: PAGEREF _Toc378426172 \h 422-8کیفیت زندگی در ایران PAGEREF _Toc378426173 \h 422-9نظریات کیفیت زندگی PAGEREF _Toc378426174 \h 432-9-1نظریه های مبتنی بر فرد : PAGEREF _Toc378426175 \h 432-9-2شاب و رابنت (1999) : PAGEREF _Toc378426176 \h 442-9-3نظریه های روانشناختی: PAGEREF _Toc378426177 \h 452-9-4نظریه های انسان شناسی: PAGEREF _Toc378426178 \h 45فصل سوم PAGEREF _Toc378426179 \h 11روش شناسی تحقیق PAGEREF _Toc378426180 \h 113-1مقدمه: PAGEREF _Toc378426181 \h 483-2نوع پژوهش: PAGEREF _Toc378426182 \h 483-3جامعه مورد بررسی: PAGEREF _Toc378426183 \h 483-4معیارهای انتخاب افراد مورد مطالعه: PAGEREF _Toc378426184 \h 483-5روش نمونه گیری: PAGEREF _Toc378426185 \h 493-6حجم نمونه و شیوه محاسبه آن: PAGEREF _Toc378426186 \h 493-7مکان و زمان انجام تحقیق: PAGEREF _Toc378426187 \h 503-8متغیرها و نحوه سنجش انها: PAGEREF _Toc378426188 \h 503-8-1متغيرها: PAGEREF _Toc378426189 \h 503-9ابزار پژوهش: PAGEREF _Toc378426190 \h 503-9-1پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت: PAGEREF _Toc378426191 \h 513-9-2پرسشنامه SF36 : PAGEREF _Toc378426192 \h 513-10روش جمع آوري داده ها: PAGEREF _Toc378426193 \h 543-11روش تجزیه و تحلیل دادها: PAGEREF _Toc378426194 \h 543-12شیوه انجام کار: : PAGEREF _Toc378426195 \h 543-13ملاحظات اخلاقی: PAGEREF _Toc378426196 \h 55فصل چهارم PAGEREF _Toc378426197 \h 48توصیف و تحلیل داده ها PAGEREF _Toc378426198 \h 484-1مقدمه: PAGEREF _Toc378426199 \h 564-2توصیف داده ها: PAGEREF _Toc378426200 \h 574-2-1توصیف متغیرهای زمینه ای : PAGEREF _Toc378426201 \h 57فصل پنجم PAGEREF _Toc378426202 \h 56بحث و نتیجه گیری PAGEREF _Toc378426203 \h 565-1مقدمه: PAGEREF _Toc378426204 \h 765-2بحث و بررسی یافته های پژوهش: PAGEREF _Toc378426205 \h 765-3نتيجه گيري PAGEREF _Toc378426206 \h 865-4پيشنهادات اجرایی PAGEREF _Toc378426207 \h 875-5پيشنهاد براي پژوهشهاي آينده: PAGEREF _Toc378426208 \h 885-6محدوديت ها PAGEREF _Toc378426209 \h 89
فهرست جداول
TOC \h \z \c "جدول" جدول41توزیع سن دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی PAGEREF _Toc378427503 \h 57جدول42توزیع جنس دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی PAGEREF _Toc378427504 \h 58جدول ‏43درصد فراوانی دانشجویان به تفکیک وضعیت تاهل PAGEREF _Toc378427505 \h 58جدول ‏44درصد فراوانی دانشجویان به تفکیک وضعیت اشتغال PAGEREF _Toc378427506 \h 59جدول ‏45درصد فراوانی دانشجویان به تفکیک محل سکونت فعلی PAGEREF _Toc378427507 \h 59جدول46درصد فراوانی دانشجویان به تفکیک محل تولد PAGEREF _Toc378427508 \h 60جدول ‏47درصد فراوانی دانشجویان به تفکیک قومیت PAGEREF _Toc378427509 \h 60جدول48درصد فراوانی دانشجویان به تفکیک نوع مذهب PAGEREF _Toc378427510 \h 61جدول ‏49درصد فراوانی دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی PAGEREF _Toc378427511 \h 61جدول 410بررسی نرمالیته سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و ابعاد آن در دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی PAGEREF _Toc378427512 \h 62جدول ‏411بررسی نرمالیته متغیر کیفیت زندگی و ابعاد آن در دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی PAGEREF _Toc378427513 \h 63جدول412بررسي ضريب همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و کیفیت زندگی دانشجویان PAGEREF _Toc378427514 \h 64جدول 413بررسي ضريب همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین ابعاد سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت ومتغیر کیفیت زندگی دانشجویان PAGEREF _Toc378427515 \h 64جدول ‏414مقایسه میانگین نمرات کیفیت زندگی دانشجویان به تفکیک سن PAGEREF _Toc378427516 \h 65جدول ‏415مقایسه میانگین نمرات کیفیت زندگی دانشجویان به تفکیک جنس PAGEREF _Toc378427517 \h 66جدول ‏416مقایسه میانگین نمرات کیفیت زندگی دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی PAGEREF _Toc378427518 \h 66جدول ‏417مقایسه میانگین نمرات سبک زندگی دانشجویان به تفکیک سن PAGEREF _Toc378427519 \h 67جدول‏418مقایسه میانگین نمرات سبک زندگی دانشجویان به تفکیک جنس PAGEREF _Toc378427520 \h 68جدول ‏419مقایسه میانگین نمرات سبک زندگی دانشجویان به تفکیک وضعیت تاهل PAGEREF _Toc378427521 \h 68جدول ‏420مقایسه میانگین نمرات سبک زندگی دانشجویان به تفکیک وضعیت اشتغال PAGEREF _Toc378427522 \h 69جدول‏421مقایسه میانگین نمرات سبک زندگی دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی PAGEREF _Toc378427523 \h 69جدول ‏422مقایسه میانگین نمرات متغیرهای وضعیت تغذیه، مسئولیت در مقابل سلامتی، رشد روحی، روابط بین فردی،فعالیت جسمی به تفکیک سن PAGEREF _Toc378427524 \h 70جدول ‏423مقایسه میانگین ابعاد کیفیت زندگی به تفكيك سن PAGEREF _Toc378427525 \h 71جدول424مقایسه میانگین نمرات ابعاد کیفیت زندگی به تفكيك وضعیت اشتغال PAGEREF _Toc378427526 \h 72جدول ‏425نمرات حداقل ، حداکثر و میانگین ابعاد مختلف رفتارهای ارتقا دهنده سلامت PAGEREF _Toc378427527 \h 73جدول ‏426نمرات حداقل ، حداکثر و میانگین نمره سبک زندگی ارتقادهنده سلامت وکیفیت زندگی PAGEREF _Toc378427528 \h 73جدول‏427نمرات حداقل ، حداکثر و میانگین نمره ابعاد مختلف کیفیت زندگی PAGEREF _Toc378427529 \h 74جدول 428نتايج تحليل رگرسيون خطي براي پيش بيني متغير وابسته كيفيت زندگي از طريق متغير مستقل سبك زندگي: PAGEREF _Toc378427530 \h 74
چکیده
زمینه: شیوه زندگی سالم منبعی ارزشمند برای کاهش شیوع و تاثیر مشکلات بهداشتی و ارتقای سلامت، تطابق با عوامل استرس زای زندگی و بهبود کیفیت زندگی است.سبک زندگی به ما کمک میکند تا آنچه را که مردم انجام می دهند،دلیل انجامشان و معنی عملشان برای خودشان و دیگران را درک کنیم.
هدف: در پژوهش حاضر، رابطه بین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت با کیفیت زندگی در دانشجویان، مورد بررسی قرار گرفت.
روش کار: در مطالعه حاضر، 140 دانشجو با روش غیر تصادفی سهمیه ای از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انتخاب و با پرسشنامه SF36 و پرسشنامه سبک زندگی ارتقادهنده سلامت مورد آزمون قرار گرفتند. تجزيه تحليل داده ها به وسيله نرم افزار SPSS و با آزمونهاي آناليز واريانس يكطرفه ، آزمون همبستگي اسپيرمن و آزمونهاي تي تست نرمال و غيرنرمال و تحلیل رگرسیون، تحليل شدند.
یافته ها: بين سبك زندگي ارتقاء دهنده سلامت و كيفيت زندگي دانشجويان رابطه معناداري وجود داشت(00/0

—d1854

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکز
دانشکده حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )
گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان:
بررسی تطبیقی مجازاتهای جایگزین حبس در نظامهای حقوقی ایران و آمریکا
استاد راهنما :
دکتر محمد اسماعیل افراسیابی
پژوهشگر:
یاسمن زارعی
پاییز 93

تقدیم به:
پدر و مادر عزیز تر از جانم، آن ها که با تمام وجود سوختند تا مشعل راه تاریک زندگی من باشند.

با تشکّر از:
تمامی معلّمان و اساتید گران قدرم که بی آن ها رسیدن به این جایگاه هرگز ممکن نبود.

بسمه تعالی
تعهدنامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد
اینجانب یاسمن زارعی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به شماره دانشجویی 910870917 در رشته حقوق جزا و جرم شناسی که در تاریخ 15/09/1393 از پایان نامه خود تحت عنوان: " بررسی تطبیقی مجازاتهای جایگزین حبس در نظامهای حقوقی ایران و آمریکا"دفاع نمودم.
بدینوسیله متعهد می‌شوم:
1-این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و ...) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه های موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده ام.
2-این پایان نامه قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی هم سطح، پایین تر یا بالاتر در سایر دانشگاهها و موسسات اموزش عالی ارائه نشده است.
3-چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و ... از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4-چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدارک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی:
تاریخ و امضا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت
جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می‌گردیم اصول زیر را در انجام
فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکینم:
1-اصل برائت: التزام به برائت جویی از هر گونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به مثائبه های غیر علمی می‌آلایند.
2-اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
3-اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
4-اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هر گونه حرمت شکنی.
5-اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
6-اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
7-اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هر گونه پنهان سازی حقیقت.
8-اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
9-اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.

بسمه تعالی
درتاريخ : 15/09/1393
دانشجو كارشناسي ارشد خانم یاسمن زارعی از پايان نامه خود دفاع نموده و با نمره به حروف و با درجه مورد تصويب قرار گرفت.
امضاء استاد راهنما

بسمه تعالي
دانشكده حقوق
***************************
( اين چكيده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهيه شده است)
نام واحد دانشگاهي : تهران مركزي كد واحد: 101 كد شناسايي پايان نامه : 10120805922011
عنوان پايان نامه :" بررسی تطبیقی مجازاتهای جایگزین حبس در نظامهای حقوقی ایران و آمریکا"
نام و نام خانوادگي دانشجو : یاسمن زارعی
910870917
رشته تحصيلي : حقوق جزا و جرم شناسی تاريخ شروع پايان نامه : 20/11/1392
تاريخ اتمام پايان نامه : 15/09/1393
استاد راهنما : دکتر محمد اسماعیل افراسیابی
آدرس و شماره تلفن: قزوین بولوار سعادت کوچه پردیس 8 پلاک 11 شماره تماس:09128826023
چكيده : با اثبات نا موفق بودن زندان در بازپروری مجرمین ، مجازات های جایگزین حبس مطرح شدند. این مجازات ها با هدف رفع مشکلات عدیده زندانها ، کمک به اصلاح بهتر مجرمین و کاهش جمعیّت زندانها ، به اشکال مختلفی همچون حبس خانگی، پادگان های آموزشی و درمانی، تعلیق مجازات ، تعویق صدور حکم، مجازات های مالی، خدمات عام المنفعه ، محرومیّت از حقوق اجتماعی و اجبار به اقامت یا منع اقامت در محلّی خاص وارد نظام حقوقی کشورها شدند.
این شیوه های تربیتی با کمک به باز پروری سریعتر مجرمین موجب تسهیل فرآیند بازاجتماعی شدن آنها می شوند، با ایجاد امکان بودن فرد مجرم در کنار خانواده خود از فروپاشی خانواده ها و سوق پیدا کردن آنها به سمت ارتکاب جرم جلوگیری می نماید و با کاهش نرخ تکرار جرم ،امنیّت را افزایش داده و از فشار مالی بر دوش دولت نیز می کاهد. اجرای این مجازات ها نیازمند ایجاد زیر ساخت ها و منابع مالی است. از آنجایی که کشور آمریکا در زمینه بهره گیری از مجازات های جانشین نسبت به ایران پیشینه بیشتری دارد زیر ساخت های بیشتری هم در این کشور وجود دارد امّا آمار بالای زندانیان و نرخ تکرار جرم نشان از راه داراز آنها در رسیدن به اهدافشان دارد. در ایران هم نیاز است تا تدابیر بهتر و بیشتری اندیشیده شود تا هر چه بیشتر از منافع مجازات های جایگزین سود بریم.
واژگان کلیدی
جایگزین حبس- زندان - مجرم- تکرار جرم- اصلاح – باز پروری
نظراستادراهنما براي چاپ درپژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاريخ وامضا :
مناسب نيست

فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC \o "1-3" \h \z \u مقدمه PAGEREF _Toc422978215 \h 11)طرح موضوع و بیان مسئله PAGEREF _Toc422978216 \h 53) اهداف تحقیق PAGEREF _Toc422978217 \h 64) سوالات تحقيق PAGEREF _Toc422978218 \h 75) فرضیّات تحقیق PAGEREF _Toc422978219 \h 76) روش تحقیق PAGEREF _Toc422978220 \h 87)پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc422978221 \h 88) مشکلات پیش روی تحقیق PAGEREF _Toc422978222 \h 99)چهارچوب نظری تحقيق PAGEREF _Toc422978223 \h 9بخش اوّل : تغییر در نحوه اجرای مجازات زندان یا اجتناب از ورود به آن PAGEREF _Toc422978225 \h 11فصل اوّل:اجرای مجازات حبس در محّلی غیر از زندان PAGEREF _Toc422978226 \h 13مبحث اول : حبس خانگی PAGEREF _Toc422978227 \h 13گفتار اوّل: حبس خانگی در ایران PAGEREF _Toc422978228 \h 13بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری ایران PAGEREF _Toc422978229 \h 14بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی PAGEREF _Toc422978230 \h 14بند سوّم : حبس خانگی در قانون کنونی PAGEREF _Toc422978231 \h 15بند چهارم : شیوه های اعمال مجازات حبس خانگی PAGEREF _Toc422978232 \h 17بند پنجم :افراد مناسب جهت بهره مندی از حبس خانگی PAGEREF _Toc422978233 \h 18بند ششم : نظارت الکترونیکی در زمان حبس خانگی PAGEREF _Toc422978234 \h 19بند هفتم : اقدامات لازم جهت عملی ساختن حبس خانگی PAGEREF _Toc422978235 \h 19گفتار دوم : حبس خانگی در آمریکا PAGEREF _Toc422978236 \h 21بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری آمریکا PAGEREF _Toc422978237 \h 21بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی PAGEREF _Toc422978238 \h 21بند سوّم : حبس خانگی در قوانین فعلی PAGEREF _Toc422978239 \h 22بند چهارم : اشکال حبس خانگی PAGEREF _Toc422978240 \h 23بند پنجم : شکل رایج حبس خانگی در قوانین فدرال PAGEREF _Toc422978241 \h 23بند ششم : موارد ممنوعیّت استفاده از حبس خانگی PAGEREF _Toc422978242 \h 24بند هفتم : شرایط بر خورداری از حبس خانگی PAGEREF _Toc422978243 \h 24بند هشتم : الغای حکم حبس خانگی PAGEREF _Toc422978244 \h 26گفتار سوم : ارزیابی مجازات حبس خانگی PAGEREF _Toc422978245 \h 26بند اول : ویژگی های مثبت حبس خانگی PAGEREF _Toc422978246 \h 26بند دوم : ویژگی های منفی حبس خانگی PAGEREF _Toc422978247 \h 27مبحث دوم : پادگان های آموزشی و درمانی PAGEREF _Toc422978248 \h 29گفتار اول : پادگان های آموزشی در ایران PAGEREF _Toc422978249 \h 29بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری ایران PAGEREF _Toc422978250 \h 29بند دوّم : تاریخچه پادگان های آموزشی PAGEREF _Toc422978251 \h 30بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی PAGEREF _Toc422978252 \h 31بند چهارم : مراکز حرفه آموزی و زندان باز PAGEREF _Toc422978253 \h 32بند پنجم : انواع پادگان های آموزشی PAGEREF _Toc422978254 \h 32گفتار دوّم : مراکز درمانی در ایران PAGEREF _Toc422978255 \h 33بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری ایران PAGEREF _Toc422978256 \h 34بند

—d1852

675563109410500
15240-32639000 دانشگاه آزاد اسلامیواحد کرمانشاه
پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی (MA)
عنوان
اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان
دانشآموزان دختر تیزهوش‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬استاد راهنما
دکتر کیوان کاکابرایی
استاد مشاور
دکتر محسن گل محمد یان
نگارنده
معصومه مستشاری
پاییز 1393
تقدیم به :
روانشاد پدرم ، او که زیباترین نقش نگارستان خاطرم ، سیمای اوست.
تقدیم به :
مهربان مادرم ، او که سپید گشته تا سبز شوم ، لبانش بارگاه دعا و نگاهش بدرقه گر همیشگی زندگیم.
تقدیم به :
همسر عزیزم ، مشوق و رفیق راهم ، که با مهربانی های خود راه زندگیم را هموارتر می کند.
تقدیم به :
غنچه های باغ هستی ام ، تار وپود وجودم ، پویا وپارسا .
قدردانی وسپاس
منت خدای عزوجل که وجود را به انسان و او را به زیور علم آراست.
در غایت فروتنی واخلاص بر خود واجب می دانم که از استاد راهنمای اندیشمند و دلسوز جناب آقای دکترکیوان کاکابرایی که در طول انجام این پژوهش از رهنمودهای ایشان بهره مند گشته ام ، مراتب سپاس وقدردانی خود را محضر ایشان عرضه می دارم.
همچنین از استاد مشاور گرامی و بزرگوار ، جناب آقای دکتر محسن گل محمدیان که صبورانه با راهنمایی های خود در این پژوهش مرا یاری نمودند خاضعانه تشکر می کنم.
و از مهر گستر مهربان ، بهترین ها را برای اساتید محترم خواهانم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه TOC \o "1-1" \h \z \u
چکیده PAGEREF _Toc407217143 \h 1فصل یکم PAGEREF _Toc407217144 \h 2مقدمه پژوهش PAGEREF _Toc407217145 \h 21-1-مقدمه PAGEREF _Toc407217146 \h 31-2-بیان مساله PAGEREF _Toc407217147 \h 51-3- اهمیت وضرورت پژوهش PAGEREF _Toc407217148 \h 81-4- اهداف پژوهش PAGEREF _Toc407217149 \h 101-5- فرضیه‌های پژوهش PAGEREF _Toc407217150 \h 111-6- تعریف متغیرها PAGEREF _Toc407217151 \h 11فصل دوم PAGEREF _Toc407217152 \h 14مبانی نظری و پیشینه پژوهش PAGEREF _Toc407217153 \h 142-1- مهارت های زندگی PAGEREF _Toc407217154 \h 152-1-5- مهارت‌های اصلی زندگی PAGEREF _Toc407217155 \h 172-1-6- ده مهارت اصلی وپایه‌ای مهارت‌های زندگی PAGEREF _Toc407217156 \h 182-1-7- مبانی نظری مهارت های زندگی PAGEREF _Toc407217157 \h 202-1-7-1- نظریه یاد گیری اجتماعی PAGEREF _Toc407217158 \h 202-1-7-2- نظریه نمره اجتماعی PAGEREF _Toc407217159 \h 202-1-7-3- نظریه حل مسایل شناختی PAGEREF _Toc407217160 \h 212-1-7-4- نظریه هوش چند بعدی PAGEREF _Toc407217161 \h 212-1-7-5- نظریه خطر و جهندگی PAGEREF _Toc407217162 \h 222-1-7-6- نظریه ساخت گرایی روان شناسی PAGEREF _Toc407217163 \h 232-1-8- فواید وکاربردهای مهارت زندگی PAGEREF _Toc407217164 \h 232-1-9- اهداف مهارت‌های زندگی PAGEREF _Toc407217165 \h 242-1-10-مهارت حل مسأله PAGEREF _Toc407217166 \h 252-1-10-1- ویژگی های افراد توانمند در حل مسأله PAGEREF _Toc407217167 \h 252-1-10-3- راه کارهای مهارت حل مساله: PAGEREF _Toc407217168 \h 262-1-11- مهارت تصمیم گیری PAGEREF _Toc407217169 \h 272-1-12- مهارت تفکر خلاق PAGEREF _Toc407217170 \h 302-1-13-مهارت تفکر نقادانه PAGEREF _Toc407217171 \h 322-1-14- مهارت کنترل هیجان PAGEREF _Toc407217172 \h 352-1-15- مهارت همدلی PAGEREF _Toc407217173 \h 362-1-16- مهارت مقابله با استرس PAGEREF _Toc407217174 \h 372-1-17- مهارت خود آگاهی PAGEREF _Toc407217175 \h 392-1-18- مهارت برقراری ارتباط مؤثر PAGEREF _Toc407217176 \h 412-1-19- مهارت جرأت ورزی: PAGEREF _Toc407217177 \h 422-2- سلامت PAGEREF _Toc407217178 \h 442-2-1 -الگوی سلامت PAGEREF _Toc407217179 \h 452-2-2- ابعاد سلامت PAGEREF _Toc407217180 \h 462-2-3- سلامت روان PAGEREF _Toc407217181 \h 472-2-4- اصول سلامت روانی PAGEREF _Toc407217182 \h 502-2-5- سلامت روان از دیدگاه‌های مختلف PAGEREF _Toc407217183 \h 522-2-6- سلامت روان از نظر مکاتب مختلف روانشناسی PAGEREF _Toc407217184 \h 532-2-7 - نظریه های مربوط به سلامت روان PAGEREF _Toc407217185 \h 552-2-8- ایجاد سلامت روان PAGEREF _Toc407217186 \h 592-2-9- پیشگیری PAGEREF _Toc407217187 \h 592-2-10- مدرک‌های سلامت روان PAGEREF _Toc407217188 \h 602-2-11- اهمیت مهارت‌های زندگی در سلامت روان PAGEREF _Toc407217189 \h 612-3- تیزهوش PAGEREF _Toc407217190 \h 622-4- پیشینه پژوهش‌ PAGEREF _Toc407217191 \h 66فصل سوم : PAGEREF _Toc407217192 \h 74روش پژوهش PAGEREF _Toc407217193 \h 743-1- روش پژوهش PAGEREF _Toc407217194 \h 753-2- معرفی متغیرها PAGEREF _Toc407217195 \h 753-3- جامعه آماری PAGEREF _Toc407217196 \h 753-4- نمونه وروش نمونه گیری PAGEREF _Toc407217197 \h 753-5- ابزار پژوهش PAGEREF _Toc407217198 \h 753-6- روش اجرای پژوهش PAGEREF _Toc407217199 \h 773-6-1- برنامه آموزش مهارت‌های زندگی PAGEREF _Toc407217200 \h 773-8- روش تحلیل داده ها PAGEREF _Toc407217201 \h 80فصل چهارم PAGEREF _Toc407217202 \h 81تجزیه و تحلیل داده ها PAGEREF _Toc407217203 \h 81الف) یافته های توصیفی PAGEREF _Toc407217204 \h 82ب) یافته های استنباطی PAGEREF _Toc407217205 \h 83فصل پنجم PAGEREF _Toc407217206 \h 90بحث و نتیجه گیری PAGEREF _Toc407217207 \h 905-1-بحث و نتیجه گیری PAGEREF _Toc407217208 \h 91 5-3- محدودیتهای پژوهش PAGEREF _Toc407217210 \h 965-4-پیشنهادات PAGEREF _Toc407217211 \h 965-4-1- پیشنهادات کاربردی PAGEREF _Toc407217212 \h 965-4-2-پیشنهادات پژوهشی.....................................................................................................................97
منابع PAGEREF _Toc407217213 \h 98پیوست‌ها PAGEREF _Toc407217214 \h 111
فهرست جداول
عنوان صفحه
TOC \o "2-3" \h \z \u
جدول 3-1- محتوای آموزشی دوره آموزش مهارت‌های زندگی PAGEREF _Toc406757055 \h 77جدول 4-1- میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در پیش آزمون PAGEREF _Toc406757056 \h 82جدول 4-2- میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در پس آزمون PAGEREF _Toc406757057 \h 83جدول 4-3- آزمون همگنی واریانسها در سلامت روان دو گروه PAGEREF _Toc406757058 \h 83جدول 4-4- آزمون کوواریانس به منظور تعیین تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان PAGEREF _Toc406757059 \h 84جدول 4-5- آزمون همگنی واریانسها در اضطراب دو گروه PAGEREF _Toc406757060 \h 85جدول 4-6- آزمون کوواریانس به منظور تعیین تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش اضطراب PAGEREF _Toc406757061 \h 85جدول 4-7 آزمون همگنی واریانسها در افسردگی دو گروه PAGEREF _Toc406757062 \h 86جدول 4-8 آزمون کوواریانس به منظور تعیین تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش افسردگی PAGEREF _Toc406757063 \h 86جدول 4-9 آزمون همگنی واریانسها در اختلال کنش اجتماعی دو گروه PAGEREF _Toc406757064 \h 87جدول 4-10- آزمون کوواریانس به منظور تعیین تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش اختلال در کنش اجتماعی PAGEREF _Toc406757065 \h 87جدول 4-11- آزمون همگنی واریانسها در نشانه های جسمانی PAGEREF _Toc406757066 \h 88جدول 4-12- آزمون کوواریانس به منظور تعیین تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش نشانه های جسمانی PAGEREF _Toc406757067 \h 88
چکیدههدف پژوهش‌حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان دانش‌آموزان دختر تیز هوش شهر کرمانشاه بود. پژوهش حاضر، يک مطالعه آزمايشی از نوع طرح پيش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری اين پژوهش را دانش‌آموزان دختر تیز هوش دبیرستانی دوره ی اول شهر کرمانشاه در سال تحصیلی94-93 تشکيل دادند. برای انتخاب آزمودنی‌ها از روش نمونه‌گيری در دسترس استفاده شد، به طوری که‌در اين پژوهش 60 دانش‌آموز شرکت داشتند. آزمودنی‌ها به صورت تصادفی در دو گروه 30 نفری گمارده شدند (يک گروه آزمايش و يک گروه کنترل). گروه آزمايشی، آموزش مهارت‌های زندگی را در 10 جلسه دريافت کردند در حالی که به گروه کنترل اين آموزش ارائه نشد. ابزار استفاده شده در اين پژوهش پرسش‌نامه سلامت عمومی GHQ بود. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از تحليل کوواريانس چندمتغيری تحليل شد. نتايج نشان داد که بعد از مداخله، ميانگين نمرات سلامت روان گروه آزمايش به طور معناداری کمتر از گروه کنترل بود. هم‌چنين نمرات سلامت روان گروه آزمايش در خرده‌مقياس‌های علايم جسمانی، اضطراب، نقص در عملکرد اجتماعی و افسردگی معنادار بود .برنامه آموزشی مهارت زندگی باعث بهبود سلامت روان دانش‌آموزان تیز هوش شد و علايم جسمانی، اضطراب، نقص در کنش اجتماعی و افسردگی آنان را کاهش داد. بنابراين برنامه‌ريزی برای ارائه آموزش مهارت زندگی به اين دانش‌آموزان اهميت ويژه‌ای دارد. یافته ها اهمیت و لزوم گنجاندن برنامه آموزش مهارتهای زندگی را در بهبود سلامت روان دانش آموزان متذکر می سازد.
واژه‌های کلیدی: مهارت زندگی، سلامت روان، دانش آموزان تیز هوش .
فصل یکممقدمه پژوهش1-1-مقدمه
کودکان ونوجوانان در فرایند رشد وبالندگی خود، مهارت‌های ارتباطی ونحوه‌ی مقابله با چالش‌های زندگی را یاد می‌گیرند‌که پایه ریزی شخصیت افراد در بزرگسالی می باشد .از آن جا که این سنین بیشتر اوقات خود را در محیط‌های آموزشی می گذرانند ، روشن است که این فضاها تأثیرات مهمی بر سلامت روانی دانش آموزان در آینده دارد. بخصوص سن نوجوانی که از مراحل مهم و برجسته رشد وتکامل اجتماعی وروانی فرد به شمار می رود ونیاز به تعادل هیجانی و عاطفی ، کسب مهارت‌های اجتماعی لازم در دوست یابی، شناخت زندگی سالم وچگونگی برخورداری از آن از مهمترین نیازها به شمار می رود(شعاری نژاد،1388). امروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه‌ی زندگی متأسفانه بسیاری از افراد در رویارویی با مسایل زندگی ، فاقد توانایی های لازم واساسی هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مسایل و مشکلات