مطالعه تاثیر ساختار مالکیت  بر بیش اعتمادی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-1      مفهوم اعتماد بیش از حد مدیریتی

اعتماد بیش از حد (فرااطمینانی) یک پدیده شناخته شده و مستند شده در روانشناسی می باشد. روانشناسان یک فرد با ویژگی­های رفتاری فرااطمینانی را به عنوان فردی تعریف می­کنند که اعتقاد دارد اطلاعات و دانش ایشان بسیار دقیق می باشد (بیش از آن­چه که واقعیت دارد). به نظر هاید[1] متون مربوط به روانشناسی دو تعریف از اعتماد بیش از حد ارائه داده­اند. نخست، افراد برآورد بیش از واقع از توانایی­های خود دارند. دوم، افراد یک رویداد را معین­تر[2] از آن­چه که واقعاً هست، می­بینند. در هر یک از این موارد، کارگزاران اقتصادی بر این باور هستند که اطلاعاتشان دقیق­تر از دیگران می باشد. در حال حاضر، اقتصاددانان مالی بیش­تر علاقمند شده­اند تا بازتاب فرااطمینانی را بر روی تصمیمات مالی و عملکرد بازارهای مالی نظاره کنند. اعتماد بیش از حد آن­چنان پدیده روانشناختی قوی می باشد که تجربه نیز نمی­تواند آن را حذف کند (آلن و ایونس[3]، 2005).

مقوله «غیرعقلایی و منطقی نبودن[4]» مدیریت ناشی از تورش­های رفتاری مدیران اجرایی شرکت، چالش بزرگی در ادبیات حاکمیت شرکتی می باشد. در حالی که تأثیر مکانیزم­های حاکمیت شرکتی در ادبیات استاندارد و سنتی حاکمیت شرکتی منتج از نظریه­های هزینه نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی و تأثیر آن­ها بر روی تصمیمات شرکتی می باشد، با مطرح شدن مقوله خوش­بینی و اعتماد بیش از حد مدیریتی، تأثیر آن­ها بایستی همراستا با کنترل چنین تورش­های رفتاری و محدود کردن تأثیرات بالقوه رفتارهای مذکور بر روی استراتژی­های شرکت باشد (باک­کار و همکاران[5]، 2013، 287).

اعتماد به نفس بیش از حد، یکی از مهمترین مفاهیم مالی رفتاری مدرن می باشد که هم در تئوری­های مالی و هم روان­شناسی جایگاه ویژه­ای دارد. اعتماد به نفس بیش از حد سبب می­گردد بشر دانش و مهارت خود را بیش از حد و ریسک­ها را کم­تر از حدِ تخمین زده، احساس کند روی مسائل و رویدادها کنترل دارد، در حالی که ممکن می باشد در واقع این­گونه نباشد (نوفسینگر[6]، 2001).

اعتماد بیش از حد یک ویژگی شخصیتی می باشد که می‌تواند به صورت اریب رفتاری و داشتن اعتقادات غیر واقعی (مثبت) در ارتباط با هر یک از جنبه­های یک پیشامد در شرایط عدم اطمینان تعریف گردد (سکالا[7]، 2008). مدیرانی که دارای اعتماد بیش از حد هستند؛ اکثراً نسبت به تصمیمات خود و نتایج آن­ها علی‌الخصوص در زمینه تصمیمات سرمایه­گذاری بسیار خوش‌بین هستند (کوپر و همکاران[8]، 1988). این مدیران به دلیل اعتماد بیش از حد خود، اعتقاد دارند که بازار، شرکت آن­ها را کمتر از واقع ارزش­گذاری می کند و باعث می گردد تأمین مالی خارجی پرهزینه باشد، به همین دلیل تمایل بیش­تری به بیش سرمایه­گذاری از خود نشان می­دهند. امّا در صورتی که تأمین مالی پروژه‌ها نیازمند منابع خارجی باشد، ممکن می باشد کم سرمایه­گذاری صورت گیرد (مالمندی­یر و تاته، 2005).

در پژوهش­های مالی، معیارهای متفاوتی مانند سه معیار نگهداری اختیار معامله (توسط مدیران ارشد) به مدت طولانی[9]، نگهداری اختیار معامله (توسط مدیران ارشد) تا زمان سررسید[10] و اعتیاد به خرید سهام[11] و همچنین معیار پوشش رسانه‌ها توسط مالمندی­یر و تاته (2008)، معیارهای مخارج سرمایه­ای و سرمایه­گذاری بیش از حد توسط پژوهشگرانی مانند مالمندی­یر و تاته (2005 و 2008) و بن-دیوید و همکاران (2010)، معیار اندازه حقوق نسبی مدیران ارشد توسط هی­وارد و هام­بریک[12] (1997) و معیار سودهای پیش­بینی شده مدیران توسط لین و همکاران[13] (2005) جهت مطالعه اعتماد بیش از حد مدیران مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. از آنجایی که معیارهای مبتنی بر اختیار معامله، معیار پوشش رسانه‌ها و معیار اندازه حقوق نسبی مدیران ارشد، در ایران مصداق نداشته و معیار سودهای پیش­بینی شده مدیران نیز قدمت زیادی ندارد در این پژوهش تنها از معیارهای مبتنی بر سرمایه­گذاری یعنی مخارج سرمایه­ای و سرمایه­گذاری بیش از حد جهت سنجش اعتماد بیش از حد مدیریت بهره گیری گردید.

[1] Hvide

[2] Certain

[3] Allen & Evans

[4] Irrationality

[5] Baccar et al.

[6] Nofsinger

[7] Skala

[8] Cooper et al.

[9] Holding Options Too Long

[10] Holding Options Forever

[11] Habitual Buyer of Stock

[12] Hayward & Hambrick

[13] Lin et al.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1-1         سوالات پژوهش

آیا ساختار مالکیتی شرکت بر بیش اعتمادی تاثیر دارد؟ 

پایان نامه مطالعه تاثیر ساختار مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه تاثیر ساختار مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری