مطالعه تاثیر ساختار مالکیت  بر بیش اعتمادی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-1 تأثیر  سرمایه­گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی

گروه­های متعددی در حاکمیت شرکتی نفوذ دارند. در این بین، سهامداران به ویژه سرمایه­گذاران نهادی نقشی مهم اعمال می­کنند. از دیدگاه نظری، سرمایه­گذاران نهادی جای­گاه توانمندی در حاکمیت شرکتی دارند که می­توانند بر مدیریت شرکت نظارتمؤثری داشته باشند. زیراآن­ها می­توانند بر مدیریت شرکت نفوذ چشم­گیری داشته و همچنین منافع گروه سهامداران را هم­سو کنند. روش­های نظارت سهامداران بر مدیریت، عموماً در چارچوب نظریه نمایندگی معرفی می­گردد. هر روز براهمیت تأثیر نظارتی سرمایه­گذاران نهادی افزوده می­گردد. زیرا آن­ها بسیار بزرگ و بانفوذ شده­اند و در عین حال تمرکز حاکمیت قابل ملاحظه­ای را به دست آورده­اند. البته در نوشته­های حاکمیت شرکتی از تمرکز مالکیت به عنوان سازوکاری مهم یاد می­گردد که معضلات نمایندگی را کنترل می­کند و طرفداری از منافع سرمایه­گذاران را بهبود می­بخشد (شلیفر و ویشنی[1]، 1997). باوجوداین،چنین تمرکزی می­توانداثرات منفی هم داشته باشد، مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه که عدم تقارن اطلاعاتی را بین آن­ها و سهامداران کوچک­تر ایجاد می­کند. سرمایه­گذاران نهادی همچنین می­توانند تضادهای نمایندگی را به واسطه­ی وجودشان در مقام کارگمار (مالک) عمده،که معضلات برخاسته از جدایی مالکیت و کنترل را کاهش می­دهد،بیش­ترکنند. اگرچه با رشد تمرکز مالکیت این مشکل هم برطرف می­گردد.

با این حال،در نوشته­های دانشگاهی بر اهمیت تأثیر سرمایه­گذاران نهادی درحاکمیت شرکتی که با نظارت برمدیریت شرکت انجام می­گردد،تأکید شده می باشد. برای مثال ،اگراوا لونوبر[2](1996) اظهار کرده­اندکه تأثیر فعال سرمایه­گذاران نهادی می­تواند اثر مثبتی برعملکرد مالی شرکت­های سهامی داشته باشد.

دو مکتب فکری در مورد تأثیر سرمایه­گذاران نهادی در شرکت هست. یک مکتب فکری اظهار می­کند که سهامداران نهادی ذاتاً کوتاه­مدت­گرا هستند. این سرمایه­گذاران نهادی،سرمایه­گذاران موقتی هستندکه در تعیین قیمت سهام اکثراً به سود جاری توجه دارند تا سودهای بلندمدت (بوشی[3]،1998). ارزیابی منظم عملکرد و رتبه­بندی عملکرد سرمایه­گذاران نهادی انگیزه­هایی را درآن­ها برای اتخاذ افق سرمایه­گذاری کوتاه مدت ایجاد می­کند (بلکوکافی[4]،1994). این افق کوتاه­مدت،سرمایه­گذاران نهادی را از انجام هزینه­های نظارت باز می­دارد. زیرا بعید می باشد که منافع این نظارت درکوتاه­مدت نصیب آن­ها گردد. به علاوه به دلیل نیاز به تغییردر پرتفوی،به مقصود بهبود عملکرد،زمان و منابع کافی در اختیار سرمایه­گذران نهادی قرار ندارد تا خود را درگیر نظارت شرکت­های موجود در پرتفوی نمایند. به علاوه قراردادهای پاداش مدیران اکثراً به سودهای جاری و قیمت سهام شرکت وابسته می باشد.بازار نیروی کار مدیریتی نیز قیمت مدیران را براساس عملکرد شرکت تعیین می­کند و تعویض مدیرعامل بر اساس عملکرد سودهای جاری انجام می­گردد. معاملات سرمایه­گذاران نهادی به اخبار سودهای جاری حساس می باشد، لذا مدیران  انگیزه­های فراوانی برای جلوگیری از کاهش سود دارند.

[1]Shleifer&Vishny

[2] Agrawal& Knoeber

[3]Bushee

[4]Black&Coffee

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1-1         سوالات پژوهش

آیا ساختار مالکیتی شرکت بر بیش اعتمادی تاثیر دارد؟ 

پایان نامه مطالعه تاثیر ساختار مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه تاثیر ساختار مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری