پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد حسابداری:تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت ها

عنوان کامل پایان نامه :  تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  قسمتی از متن پایان نامه : . – قلمرو پژوهش 1-6-1- دوره ادامه مطلب…

By 92, ago